Smart Industry Halfgeleidermachines Nanotechnologie High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert NWO het onderzoeksprogramma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) uit. Het doel is om met kennis een positieve, structurele bijdrage te leveren aan de maatschappij van morgen, door vandaag bruggen te slaan en met elkaar voor wetenschappelijke doorbraken, maatschappelijke impact en valorisatie te zorgen. Hieraan wordt onder andere invulling gegeven via kleine projecten in de NWA-routes. In de nieuwe toekenning onder andere projecten over quantum- en nanotechnologie, smart industry, energie opslag en het ontwikkelen van nieuwe materialen.

Lees meer

Three seeds for the quantum/nano-revolution

Drie kleine projecten ontvangen steun in de quantum/nano-route: Eén project zal een microscoop ontwikkelen die zeer kleine magneetvelden kan detecteren, een ander project zal eiwitten met hoge resolutie afbeelden, een derde project zal een methode ontwikkelen om cellen te identificeren die resistant zijn geworden voor medicijnen tegen kanker.
Consortium: Universiteit Leiden, Universiteit Twente, Universitair Medisch Centrum Groningen

Smart Industry route 21/22

Smart Industry omvat de versnelling van de digitalisering van de industrie. Om de productiviteit te verhogen zijn er steeds meer digitale hulpmiddelen waarvoor zeker de zittende werknemers nooit goed voor opgeleid zijn. In dit project worden Smart Industry fieldlabs en belangrijke wetenschapsgebieden verbonden in een innovatief framework om deze uitdaging te adresseren.
Consortium: TNO, Universiteit Twente, Saxion Hogeschool, Hogeschool van Amsterdam, Haagse Hogeschool, Fontys Hogeschool, Smart Maker Academy, Fieldlab Industrial Robotics, TechYourFuture, World Class Maintenance, Robot Lab & Technohub

Novel aspects of the future energy system to be considered: energy system vulnerability and decentralized energy conversion units for seasonal storage

Nu de energietransitie meer vorm krijgt, ontstaan er veel urgente vragen. Dit project zal onderzoeken welke rol kleinschalige energieconversiesystemen kunnen gaan spelen bij seizoensopslag en welke kwetsbaarheden in ons energiesysteem de lange termijn energiezekerheid kunnen beïnvloeden, mede in het licht van de recente ontwikkelingen in het oosten van Europa.
Consortium: Technische Universiteit Eindhoven, Technische Universiteit Delft, NERA

Strengthening of research excellence on targeted focus areas of the Dutch Materials Agenda

Dit project heeft tot doel het Nederlandse materialennetwerk te versterken door drie deelprojecten te ondersteunen met innovatieve onderzoeksthema's die elk thema's van de Nederlandse Materialenagenda ondersteunen: ontwikkeling van nieuwe biomaterialen voor borstkankertherapie, ontwerp van 3D-geprinte waterstoftanks voor de luchtvaart en op elektronenspin gebaseerde elektronische apparaten.
Consortium: Technische Universiteit Eindhoven, Zernike institute for Advanced materials RUG, University of North Texas

Smart Industry Halfgeleidermachines Nanotechnologie High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering