Human Capital Nieuws

"In een ideale wereld zouden vier op de tien kinderen een technische opleiding moeten kiezen. Daarmee krijgen we een gezonde balans in onze kennisgedreven samenleving. Maar helaas halen we momenteel maar twee op de tien over alle niveaus van het onderwijs. En als je gaat inzoomen zie je dat het echte grote tekort vooral in het vakonderwijs zit: vmbo en mbo. Daar zit de echte oorzaak van het schreeuwende tekort aan technisch geschoolde vakmensen waar we nu mee te maken hebben.” Lucas van Grinsven, ASML.

Tijdens het Dutch Technology Festival 2022 zal in alles het plezier in technologie moeten gaan uitstralen. Bedoeld om jonge mensen duidelijk te maken hoe gaaf het is om in de techsector te gaan werken, zegt Monique de Wit van Brainport Development. "Er zijn volop mogelijkheden voor een relevante en interessante studie en een baan in de tech. Die boodschap staat dan ook centraal tijdens Dutch Tech Fest. Hier laten we festivalgangers zien en beleven dat technologie fun is en oplossingen biedt voor vraagstukken in belangrijke sectoren als de gezondheidszorg, mobiliteit en duurzame energie. Als je ziet dat je daar een bijdrage aan kunt leveren, kun je twee zaken gaan combineren: leuk en uitdagend werk én zinvolle resultaten."

Dat de Brainportregio het iets beter doet dan de rest van het land als het gaat om de keuze voor technische opleidingen is geen reden om achterover te leunen. Het gebrek aan technisch talent is nog steeds een van de grootste uitdagingen voor de continuiteit van het succes van de regio. Vandaar ook dat de bedrijven die afhankelijk zijn van technisch geschoold personeel er alles aan doen om de trend te keren.

De afgelopen tien jaar gebeurde dat onder meer met een jaarlijkse Dutch Technology Week. Voor de nieuwe editie van dit feest der techniek – gepland op 11 en van 15 tot en met 18 juni – zijn niet alleen enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd, maar is ook een nieuwe naam gekozen: Dutch Technology Festival. De rode draad blijft echter ongewijzigd: techniekpromotie. “Want dat is nog steeds hard nodig”, zegt Monique de Wit, die evenals afgelopen jaren met haar team de kar van het festival trekt. “Het grootste verschil in vergelijking met voorgaande jaren zit ‘m in de focus; waar we voorheen zo’n zestig events in die week hadden, op vele tientallen verschillende locaties, is het nu allemaal veel compacter en geconcentreerd op één plek: het Klokgebouw in Eindhoven.”

Lucas van Grinsven, in het dagelijks leven Head of Communications & Community Engagement bij ASML, heeft vorig jaar het stokje overgenomen van Frits van Hout als boegbeeld van de klankbordgroep achter het Dutch Technology Festival. Zijn hoofdtaak: technologie onder de aandacht brengen van jongeren. “Het meest urgente probleem, zeker in onze regio, is het vullen van de pijplijn aan technologisch talent. We moeten er dus alles aan blijven doen om jonge mensen te wijzen op de mogelijkheden van zinvol, gewaardeerd en baanzeker werk in deze sector. De behoefte aan meer talent is ook niet iets dat morgen verdwenen zal zijn: onze sector groeit nog steeds en dat zal voorlopig niet veranderen.”

Van Grinsven: “We doen het hier in Brainport iets beter dan in de rest van het land, dus je zou kunnen concluderen dat die jarenlange techniekpromotie wel enig effect heeft gehad. Maar het is nog lang niet genoeg. Eigenlijk zouden we een landelijk deltaplan voor techniek moeten krijgen; alleen door structureel naar oplossingen te zoeken kunnen we uiteindelijk die pijplijn aan talent gevuld krijgen. En andersom geredeneerd: als het ons niet lukt zal de schade voor de maatschappij enorm zijn.”

Lees verder

Human Capital Nieuws