KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat

De Aanjagers van Technologie zijn een groep ambitieuze, sociaal betrokken studenten van de 4 Technische Universiteiten in Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen; een initiatief van de 4TU.Federatie. Als stem van de toekomst versnellen ze urgente transities, pakken ze maatschappelijke uitdagingen aan en werken ze aan een duurzame toekomst. Met de steun en expertise van de 4 Technische Universiteiten werken ze aan concrete initiatieven op het gebied van Circulaire Economie, Digitale Veiligheid, Energie, Landbouw en Gezondheidszorg. Ze bouwen voort op de inzichten van hun voorgangers en werken toe naar dat ene doel: Het versnellen van transities middels technologische innovatie. Zo laten deze studenten, de Stem van de Toekomst, leiders uit politiek en bedrijfsleven zien dat concrete acties een enorme impact kunnen hebben op urgente maatschappelijke transities.

TECHREDE 2022: Tijd voor actie!

 
 
KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Nieuws PPS financiering Duurzaamheid Klimaat