Veiligheidstechnologie KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Nieuws PPS financiering Veiligheid

Het nieuwe programma CS4NL (spreek uit sie es for en el) is een voortzetting van het Breed Gedragen Programma Cybersecurity. Het programma gaat werken volgens de '10-7-2’-methode: een ecosysteem van 10 topsectoren met 7 vraaggestuurde thema’s en 2 programmeringsstromen. Het geschatte budget is van 27 tot 44 miljoen euro verspreid over vijf jaar. Het programma pakt vraagstukken rond cyberveiligheid op die voortkomen uit grote maatschappelijke transities. Doel is niet alleen de weerbaarheid van Nederlandse organisaties te versterken, maar ook de concurrentiepositie van betrokken bedrijven te verbeteren.

Lees hier meer

“Het overkoepelende doel van CS4NL is niet alleen het versterken van de cyberweerbaarheid van Nederlandse organisaties. Het effect gaat namelijk zijn dat we er de Nederlandse economie en concurrentiepositie in de wereld mee versterken,” aldus Frits Grotenhuis, directeur Topsector ICT.

“Voor de thema’s hebben we op voorhand onderzocht of bestaande kennis en technologie kunnen worden ingezet, maar dat bleek niet het geval. Er is nog veel ontbrekende kennis en technologie en bestaande concepten zijn nog niet toepasbaar op specifieke transities. Daar gaan we nu keihard aan werken.” Eddy Boot, directeur dcypher.

Doel CS4NL

CS4NL richt zich op het bevorderen van kennis over cybersecurity en innovatie. Daartoe worden vraag en aanbod op bepaalde vraagstukken gebundeld. Een andere taak is het organiseren van een ecosysteem voor de hele valorisatieketen. Ook kunnen nieuwe financiële middelen uit bestaande innovatie-instrumenten worden vrijgemaakt.

Zeven thema’s

CS4NL werkt met een agenda van zeven vraaggestuurde thema’s:

  1. Security by design
  2. veilig datagedreven werken
  3. veilige en robuuste connectiviteit
  4. OT/IT security
  5. 5. cyberrisicomanagement
  6. systeem- en ketenveiligheid
  7. Cyber awareness, kennis & vaardigheden (human capital)

Op de zeven thema’s worden calls voor wetenschappelijk onderzoek uitgezet. Ook zijn er al twaalf use-cases uitgewerkt.

Partners

CS4NL is nadrukkelijk een open ecosysteem en betrekt de hele innovatieketen: wetenschappelijk en toegepast wetenschappelijk onderzoek, cybersecurity bedrijven, de industrie die cybersecuritytoepassingen in producten verwerkt én de private en publieke eindgebruikers. Aan de basis van CS4NL staat een breed ecosysteem, dat bestaat uit alle topsectoren en organisaties uit hun achterban, de Academic Cyber Security Society (ACCSS), het HBO, NWO, TNO, Cyberveilig Nederland (cyberbedrijfsleven), Regionale Ontwikkelmaatschappijen (via Innovation Quarter) en het ministerie van Defensie. Via de KIA Veiligheid zijn het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV) betrokken.

Veiligheidstechnologie KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Nieuws PPS financiering Veiligheid