Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid

XCARCITY?

Hoe houden we steden met steeds meer woningen bereikbaar? En hoe maken we schone en slimme mobiliteitsoplossingen zoals elektrische deelfietsen toegankelijk voor iedereen? XCARCITY ontwikkelt digital twins van autoluwe gebieden in de stad op basis van gemeten en gesimuleerde data van mobiliteit van personen en goederen.

Naar website NWO

In deze virtuele modellen testen de onderzoekers mogelijke scenario’s en interventies voor specifieke problemen in Almere, Amsterdam en Rotterdam. Dit helpt overheidsinstanties, gebiedsontwikkelaars en vervoerders bij de besluitvorming rondom schone en toegankelijke mobiliteit in en naar steden.

Programmaleiding

Prof. dr. ir. Bart van Arem (TU Delft), Dr Maaike Snelder (TNO/TU Delft)

Deelnemende kennisinstellingen

AMS Institute, CROW, Planbureau voor de Leefomgeving, SWOV, TNO, TU Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Twente

Bedrijven

ABB, BAM, Buck Consultants International, DTV consultants, FSD, Future Mobility Network, Goudappel, Map TM, Mobycon, OpenRemote, Pon, RET, RHDHV, Technolution, VRBase, Witteveen + Bos

Andere maatschappelijke partners

Connekt, Fietsersbond, Gemeente Almere, Gemeente Amsterdam, Gemeente Rotterdam, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, MRDH, Rijkswaterstaat, Vervoerregio Amsterdam

Nieuws Mobiliteit Duurzaamheid