Nieuws Gezondheidstechnologie Gezondheid KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën

UNderstanding the RAdiobiology of therapeutic medical radioNUclides (UNRANU)

Kanker is wereldwijd een van de belangrijkste doodsoorzaken. Zodra de ziekte is uitgezaaid naar andere organen zijn patiënten over het algemeen niet meer te genezen. Zogeheten radionuclidentherapie kan de overlevingskansen van deze patiënten aanzienlijk verbeteren.

Naar website NWO

Bij deze therapie krijgen patiënten stoffen met daaraan een radioactieve stof, het radionuclide, ingespoten. Deze stoffen zullen de tumoren in het lichaam opzoeken en dan van binnenuit lokaal bestralen. Het UNRANU-programma onderzoekt nieuwe methodes om radionucliden te produceren, welke radionucliden het beste werken voor welke tumortypes, welke dosis daarbij optimaal is, en op welke manier het immuunsysteem de uiteindelijke effectiviteit van de behandeling beïnvloedt.

Programmaleider

Dr. Frank Nijsen (Radboudumc)

Deelnemende kennisinstellingen

Erasmus MC, Oncode, RIVM, Radboudumc, Technische Universiteit Delft

Bedrijven

AlfaRIM, HUB Organoids, MILabs, NRG, PALLAS, Quirem Medical, Terumo, RTM, Siemens Healthineers, TerThera, URENCO, Von Gahlen, VSL

Andere maatschappelijke instellingen

Meander Medisch Centrum, Nederlandse Leverpatiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Nucleaire Geneeskunde, Prostaatkanker Stichting, Reiner de Graaf Ziekenhuis, Stichting Darmkanker, Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit

Nieuws Gezondheidstechnologie Gezondheid KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën