Nieuws MKB innovatie Electronica Duurzaamheid Systeem Engineering Circulaire economie Energietransitie

Als onderdeel van de Europese Green Deal om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken, wil de EU het digitale product paspoort invoeren. De nieuwe wetgeving heeft als doel om producten duurzamer, beter recyclebaar en herbruikbaar te maken. De algehele implementatie van deze wet zal nog lang op zich laten wachten. Er wordt eerst gekeken naar een digitaal productpaspoort voor producten in de categorieën accu's, textiel en elektronica. In dit artikel hebben we het over de eigenschappen van het digitale product paspoort en welke impact deze kan hebben op de hightech sector.

Meer informatie over het digitale product paspoort

Om welke producten gaat het?

De focus van het paspoort ligt in eerste instantie op producten die de meeste natuurlijke hulpbronnen gebruiken en waar het potentieel voor circulariteit het grootst is, zoals: batterijen, textiel en verpakkingen. De Europese Commissie wil in ieder geval een digitaal product paspoort ontwikkelen voor dertig productgroepen met de grootste milieu-impact. Per productgroep dienen afzonderlijke afspraken gemaakt te worden over welke data in het paspoort moet komen te staan. De batterijsector is inmiddels op eigen initiatief al gestart met het opstellen van een product paspoort om hergebruik en recycling van batterijen een impuls te geven, waarbij de conceptversie inmiddels reeds gereed is.

Kwaliteit en betrouwbaarheid

Een digitaal productpaspoort dient als een gedetailleerde en gestandaardiseerde documentatie van alle relevante informatie over een digitaal product, zoals specificaties, materialen, productieprocessen en testresultaten. Door deze informatie centraal en digitaal beschikbaar te maken, kunnen bedrijven in de hightech de kwaliteit, betrouwbaarheid en traceerbaarheid van hun producten verbeteren. Met behulp van het digitaal productpaspoort kunnen bedrijven eenvoudig de herkomst van materialen traceren en de naleving van kwaliteitsnormen en industriestandaarden waarborgen. Dit vermindert het risico op productiefouten, minimaliseert de kans op uitval of storingen, en verhoogt de tevredenheid van klanten. Bovendien kan het digitaal productpaspoort bijdragen aan een snellere probleemoplossing en productverbeteringen doordat alle relevante gegevens direct beschikbaar zijn voor de betrokken partijen.

Efficiënt en kostenbesparend

Naast het verbeteren van de kwaliteit en betrouwbaarheid, kan een digitaal productpaspoort ook leiden tot aanzienlijke efficiëntieverbeteringen en kostenbesparingen in de hightech sector. Het maakt het proces van productontwikkeling, productie en onderhoud veel gestroomlijnder en transparanter. Met het digitaal productpaspoort kunnen bedrijven snel en gemakkelijk toegang krijgen tot de benodigde informatie, zonder tijdrovende en foutgevoelige handmatige zoekprocessen. Dit vermindert de administratieve lasten en verbetert de snelheid waarmee beslissingen kunnen worden genomen. Bovendien kunnen bedrijven met behulp van het paspoort de productlevenscyclus beter beheren, van ontwerp tot ontmanteling, wat resulteert in efficiëntere processen en kostenbesparingen op lange termijn.

Concurrentiepositie en duurzaamheid

Een digitaal productpaspoort kan ook een belangrijke rol spelen in het versterken van de concurrentiepositie en het bevorderen van duurzaamheid. Met een digitaal productpaspoort kunnen bedrijven hun klanten voorzien van gedetailleerde informatie over de milieuprestaties en duurzaamheidskenmerken van hun producten. Dit helpt klanten bij het nemen van weloverwogen aankoopbeslissingen en stelt bedrijven in staat om zich te onderscheiden op basis van duurzaamheidsprestaties.

Circulaire transitie

Bovendien kunnen bedrijven met het digitale productpaspoort hun producten eenvoudiger recyclen of hergebruiken doordat alle relevante informatie over materialen en samenstellingen direct beschikbaar is. Dit draagt bij aan een circulaire transitie en vermindert de impact op het milieu. Kortom, een digitaal productpaspoort heeft tal van voordelen voor de hightech sector. Door te investeren in een digitaal productpaspoort kunnen bedrijven in deze sector een solide basis leggen voor groei en innovatie, en tegelijkertijd voldoen aan de steeds strenger wordende eisen van klanten en regelgevende instanties.

Nieuws MKB innovatie Electronica Duurzaamheid Systeem Engineering Circulaire economie Energietransitie