Nieuws PPS financiering KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Smart Industry Electronica Sleuteltechnologieën

In de vierde ronde binnen het programma van de Nationale Wetenschapsagenda: Onderzoek op Routes door Consortia (NWA-ORC) zijn negentien consortia geselecteerd om financiering te ontvangen voor baanbrekende wetenschappelijke en maatschappelijke projecten. Deze projecten worden gekenmerkt door een actieve samenwerking tussen diverse onderzoeksdisciplines, kennisinstellingen, publieke sectoren en het bedrijfsleven. Hogeschool Saxion neemt voor het eerst deel aan maar liefst vijf van de negentien toegekende projecten, waarvan ze zelfs als penvoerder fungeren in twee projecten.

Lees verder

Met een totale financiering van ruim 131 miljoen euro, waarvan een groot deel afkomstig is uit de Nationale Wetenschapsagenda, streven deze consortia naar innovatieve doorbraken met nadruk op interdisciplinaire samenwerking tussen diverse kennisinstellingen en publieke en private sectoren. Lees hieronder een samenvatting van het project Smart Skills@Scale waar Hogeschool Saxion penvoerder van is. We lichten ook het project Hybrid Labs uit, deze gaat over het versnellen van de energietransitie.

Smart Skills@Scale

Een van de grotere toegekende projecten waar Saxion penvoerder is, is het Smart Skills@Scale project. Voor dit projtect is er 8,9 miljoen euro toegekend. Het doel van dit project is om in een periode van acht jaar een grote doorbraak te realiseren naar een duurzaam inzetbare beroepsbevolking. Dit project heeft als doel een duurzaam inzetbare beroepsbevolking te realiseren met een Smart Industry community van 450 mkb's, partners en onderzoeksgroepen in een 8-jarig programma. Het netwerk richt zich op het ontwerpen van mensgerichte productiesystemen, slimme werkplekken, banen & carrières en (regionale) samenwerkingsverbanden. De focus ligt op het stimuleren van productiemedewerkers en organisaties om zich voortdurend te ontwikkelen en bij te dragen aan innovatie en de toepassing van slimme technologie. Penvoerder en lector Human Capital Stephan Corporaal: ''Dit programma is een enorme mijlpaal voor de samenwerking tussen Hogeschool Saxion en Universiteit Twente op het gebied van mensgerichte technologie en leven nationaal netwerk tot een maatschappelijke doorbraak op het gebied van mensgerichte industrie.''

Het consortium bestaat onder meer uit: Hogeschool Saxion, TNO Leiden, Universiteit Twente, Universiteit van Amsterdam, TNO, Radboud Universiteit Nijmegen, Maastricht Universiteit, HAN Hogeschool, Vrije Universiteit en FME.

HybridLabs - Accelerating Dutch innovations in offshore renewables through data-driven hybrid labs

HybridLabs versnelt de energietransitie door de ontwikkeling van hernieuwbare offshore technologieën voor elektriciteits- en waterstofproductie. HybridLabs versterkt tegelijkertijd de offshore voedsel- en ecologische transitie. Het creëert een sterke positie voor de Nederlandse kennis- en innovatieketen en biedt commerciële mogelijkheden voor drijvende windenergie langs de Ierse Atlantische kust. Met hybride experimentele faciliteiten, simulatoren en offshore demonstratielocaties vormt HybridLabs een unieke Nederlandse infrastructuur waarvan technologieën sneller en kostenefficiënter kunnen worden ontwikkeld. Kennisoverdracht is gericht op het bedrijfsleven, beleidsmakers, ngo's en burgers.

Het consortium bestaat uit Technische Universiteit Delft, Wageningen University & Research, Rijksuniversiteit Groningen, University of Twente, Technische Universiteit Eindhoven en TNO.

Nationale Wetenschapsagenda

In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) voert de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) het onderzoeksprogramma van de NWA uit. De NWA financiert wetenschappelijk onderzoek, bestudeert maatschappelijke vragen en laat zien hoe wetenschap werkt. Het gaat daarbij altijd over thema’s die een grote rol spelen in de samenleving. Het zijn onderwerpen die burgers zelf hebben aangedragen. Ook laat de NWA iedereen op een laagdrempelige manier kennismaken met wetenschap aan de hand van allerlei activiteiten.  Dit alles gebeurt altijd in samenwerking met verschillende partijen. Van universiteiten en onderzoeksinstituten tot bedrijven en burgers.

Nieuws PPS financiering KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Smart Industry Electronica Sleuteltechnologieën