Nieuws KIA Veiligheid Internationaal Veiligheid KIA Sleuteltechnologieën Visie 2030 Sleuteltechnologieën

Het kabinet presenteert een nieuwe internationale cyberstrategie voor 2023-2028 om digitale dreigingen tegen te gaan.

Lees meer

Waarom is een internationale cyberstrategie nodig?

Digitalisering is de afgelopen decennia de motor onder onze ontwikkeling geweest. We communiceren sneller en makkelijker met elkaar en economieën en sectoren zoals de zorg, transport en energie konden versneld ontwikkelen. Die ontwikkeling zal in de komende jaren versnellen met de opkomst van nieuwe digitale technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI) en quantum.

Verdere digitalisering brengt ook aanzienlijke risico’s met zich mee. Onze nationale veiligheid, ons verdienvermogen en de veilige online omgeving van burgers worden nu al op dagelijkse basis bedreigd door landen en criminelen. Deze dreiging vertaalt zich via cyberoperaties – om te spioneren, te saboteren en desinformatie te verspreiden. We zien dat de geopolitieke dynamiek in de fysieke wereld zich ook nadrukkelijk afspeelt in de digitale omgeving.

Deze dynamiek wordt versterkt door de beschikbaarheid en inzet van nieuwe en goedkopere cybermiddelen die door landen worden ingezet voor cyberoperaties gericht op spionage, sabotage of desinformatie, maar ook om de eigen bevolking (advocaten, politici, mensenrechtenverdedigers en journalisten) online te volgen en onder druk te zetten.

Lees meer over de internationale cyberstrategie

Nieuws KIA Veiligheid Internationaal Veiligheid KIA Sleuteltechnologieën Visie 2030 Sleuteltechnologieën