Event Nieuws Veiligheidstechnologie KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Ruimtevaart

Symposium space, data en intelligence

Hoe blijft het Netherlands Space Office (NSO) ‘always ahead of the threat’? Hoe kunnen we onze opsporingsmethoden verbeteren met de nieuwste innovaties uit de ruimtevaart en data science? Hoe kunnen kennisinstellingen hieraan bijdragen en welke rol kan het bedrijfsleven spelen? Spar hierover mee op 23 maart tijdens het KIA-Veiligheidssymposium!

KIA-Veiligheid (KIA-V)

Veiligheid is een van de vier maatschappelijke thema’s in het missiegedreven innovatiebeleid van de overheid. In de Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid (KIA-V) worden slimme samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid gestimuleerd om innovaties die bijdragen aan een veiliger samenleving en een weerbaarder Nederland mogelijk te maken. Zo worden er economische kansen gecreëerd, ook op de exportmarkt.

De missies Space en Data & Intelligence van de KIA-V nodigen u graag uit bereikte resultaten en ontwikkelingen te presenteren. Verder sparren we graag met u over uw strategische en operationele (informatie)behoeften en hoe deze vervuld kunnen worden in de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en wetenschap. Uw input is waardevol op weg naar de herijking van de KIA-V in 2023. 

 

 

Meld je nu aan 

Event Nieuws Veiligheidstechnologie KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Ruimtevaart