Nieuws Mobiliteit Gezondheid Quantumtechnologie Nationaal Groeifonds Duurzaamheid MKB innovatie Nanotechnologie Gezondheidstechnologie Visie 2030 KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën

Het kabinet gaat vanaf 2023 drie jaar langer door met het aanjaagprogramma Techleap.nl. Het ministerie wil meer focus op deep tech en een grotere rol van de techsector aanjagen. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat) heeft de Tweede Kamer vorige week geïnformeerd €15 miljoen budget aan de organisatie toe te kennen. 

Lees meer

Samenwerking, innovatie & groei

Het ministerie van EZK en andere organisaties hebben in 2015 (StartupDelta en vervolgens Techleap.nl) het initiatief genomen om te zorgen dat start-ups en scale-ups collectief in Nederland een betere toegang hebben tot kapitaal, markten, kennis en een netwerk krijgen om samenwerking, innovatie en uiteindelijk groei van ambitieuze technologiebedrijven mogelijk te maken. Deze bedrijven ontwikkelen producten of bieden diensten aan voor bijvoorbeeld de energietransitie, mobiliteit, biotechnologie, nanotechnologie, digitale (financiële) platforms, quantum, gezondheidszorg, circulariteit van grondstoffen en producten.

Minister Micky Adriaansens (EZK) heeft het programma door een extern bureau laten evalueren. Daaruit blijkt dat het Nederlandse start-up- en scale-up-klimaat substantieel is verbeterd in 8 jaar tijd. En dat er nog meer mogelijk is. Zoals bij het doorontwikkelen van hoogwaardige technologische kennis in producten en diensten: zogenoemde deep tech. En door nog meer te richten op groeibedrijven die de grootste maatschappelijke uitdagingen aanpakken zoals gezondheid, klimaat, energie en digitalisering.

Minister Adriaansens: “Ik neem de aanbeveling over om met Techleap.nl door te gaan. Er blijft een aanjager nodig om opgebouwde kennis en netwerken te behouden en te versterken. Techleap.nl gaat die verbetering realiseren met een andere rol en focus. Die is straks gericht op meer deep tech bedrijven in Nederland krijgen en meer start-ups laten doorgroeien naar scale-ups. Naast publieke financiering moet er - net als in andere EU-landen - ook meer private financiering zoals durfkapitaal komen voor het gedeelte dat inmiddels zelf door de markt opgepakt kan worden. Techleap.nl kan een rol spelen om die marktpartijen te mobiliseren”.

10.000 start-ups in Nederland en meer dan 135.000 techbanen

Volgens de laatste, toonaangevende, Genome Ranking uit 2022 staat Nederland nu op positie 14 wereldwijd als het gaat om het start-upklimaat, 1e in de Europese Unie (nog voor Berlijn, Duitsland) en totaal 2e in Europa na Londen (Verenigd Koninkrijk).

Er zijn in Nederland ruim 10.000 start-ups waaronder meer dan 10 met een waarde van boven de 1 miljard dollar. De Nederlandse sector is goed voor ruim 135.000 techbanen. Onder de meer dan 10.000 start-ups bevinden zich ongeveer 1.400 zogenoemde deep tech bedrijven: kennisintensieve start-ups die hoogwaardige (technologische) kennis vanuit bijvoorbeeld universiteiten combineren met onderzoek, ontwikkeling en productie.

Start-upbeleid en besluit over Special Envoy

Het kabinet publiceert nog voor de zomer haar aangescherpte beleid voor start-ups, scale-ups en het stimuleren van durfkapitaal. Ook neemt het kabinet dan tegelijkertijd een besluit over het al dan niet (her)benoemen van de Special Envoy (gezant) voor het start-up- en scale-upbeleid: prins Constantijn van Oranje.

Nieuws Mobiliteit Gezondheid Quantumtechnologie Nationaal Groeifonds Duurzaamheid MKB innovatie Nanotechnologie Gezondheidstechnologie Visie 2030 KIA Sleuteltechnologieën Sleuteltechnologieën