Nieuws Nationaal Groeifonds PPS financiering High Tech Materialen Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Smart Industry MKB innovatie Veiligheid Klimaat KIA Veiligheid Halfgeleidermachines Veiligheidstechnologie Nanotechnologie Artificial Intelligence Quantumtechnologie Mobiliteit Gezondheidstechnologie Gezondheid Fotonica Electronica Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën

De ministers van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, en Financiën, Sigrid Kaag, informeerden de Tweede Kamer over de 3e investeringsronde van het Nationaal Groeifonds. Tussen 2 januari en 3 februari 2023 konden aanvragers een voorstel indienen. Nieuw in deze ronde was dat samenwerkingsverbanden van bedrijven, kennisinstellingen en overige organisaties rechtstreeks subsidie konden aanvragen.

Lees verder

Aanvragen: subsidieregeling en departementaal

De subsidieaanvragen kwamen binnen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In lijn met andere subsidieaanvragen is de informatie over deze voorstellen nu nog besloten. De bekendmaking van de voorstellen volgt zodra de adviescommissie haar advies heeft gegeven.

Subsidievoorstellen

In totaal dienden 20 samenwerkingsverbanden een subsidieaanvraag in, met in totaal 501 subsidieaanvragers. Deze groep vroeg in totaal ruim € 2,5 miljard aan subsidie aan. Binnen het terrein Kennisontwikkeling zijn er 3 aanvragen ingediend, voor in totaal ruim € 400 miljoen. Binnen het terrein Onderzoek, ontwikkeling en innovatie dienden 17 partijen een aanvraag in voor ongeveer € 2,1 miljard. Momenteel worden de voorstellen gescreend; mogelijk vinden er nog verschuivingen plaats binnen de 2 terreinen.

Departementale voorstellen

Vanuit de departementen volgden 27 voorstellen: 8 voorstellen voor het terrein Kennisontwikkeling en 19 voorstellen voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Voor Kennisontwikkeling was de totale gevraagde bijdrage ongeveer € 1,8 miljard. Voor Onderzoek, ontwikkeling en innovatie werd voor € 5,1 miljard aangevraagd. Aldus, de voorstellen (Lees hier meer over ieder voorstel)

 • Beton Reinvented
 • Biobased Circular
 • Centrum voor proefdiervrije biomedische translatie
 • Circulaire geïntegreerde hoogrendements zonnepanelen
 • Climate Space NL
 • Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)
 • Data-economie
 • Deltaplan Valorisatie
 • Digitalisering en Automatisering Spoorvervoer (DAS)
 • Digitalisering Noordzee
 • DUTCH
 • Een gezond Holomicrobioom
 • EPPIC: Eiwittransitie als Economische Motor
 • FutureCarbonNL
 • Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting
 • Investeren in het talent van de toekomst!
 • Maritiem Masterplan 2.0
 • Material Independence & Circular Batteries
 • Meer uren werkt!
 • Nationale Aanpak Professionalisering van Leraren
 • PALLAS
 • POLARIS
 • Preventie Promotor
 • Re-Ge-NL
 • Tech Teelt voor de Toekomst - T3NL
 • Welvaart door een Inclusief Ecosysteem voor Ondernemerschap - WINECON
 • 6G Future Network Services
Nieuws Nationaal Groeifonds PPS financiering High Tech Materialen Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Human Capital Smart Industry MKB innovatie Veiligheid Klimaat KIA Veiligheid Halfgeleidermachines Veiligheidstechnologie Nanotechnologie Artificial Intelligence Quantumtechnologie Mobiliteit Gezondheidstechnologie Gezondheid Fotonica Electronica Circulaire economie Energietransitie Sleuteltechnologieën