Nieuws MKB innovatie

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recentelijk de R&D-samenwerkingsprojecten geopend, waardoor waardevolle mogelijkheden ontstaan voor het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (MKB) om innovatieve R&D-projecten te realiseren.  Holland High Tech, als belangrijke partner, staat klaar om bedrijven te ondersteunen bij het benutten van de mogelijkheden die de MIT-regeling biedt. Voor de aanvragen van R&D-samenwerkingsprojecten geldt een 'first come, first serve' principe: wees er dus op tijd bij!

Lees verder

Samenwerking

Met de opening van de R&D-samenwerkingsprojecten binnen de subsidieregeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT), kunnen MKB'ers nu samenwerken met kennisinstellingen om gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling uit te voeren. Deze samenwerking stimuleert innovatieve ontwikkelingen en versterkt de concurrentiepositie van Nederland in de hightech sector.

Budget

Het totale beleidsbudget voor een R&D-samenwerkingsproject dat RVO beheert is € 3.114.722. Hiervan is maximaal 50% voor grote projecten. De regio’s hebben hun eigen budgetten.

Kleine R&D-samenwerkingsprojecten

Bij kleine R&D-samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten minder dan € 571.428:  De subsidie is minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.

Grote R&D-samenwerkingsprojecten

Bij grote R&D-samenwerkingsprojecten zijn de subsidiabele kosten meer dan € 571.428: de subsidie is minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Voorwaarden

Voor alle R&D-samenwerkingsprojecten gelden de volgende voorwaarden:

  • Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, dat door minimaal 2 mkb’ers wordt uitgevoerd. 
  • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
  • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
  • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
  • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb'ers zijn subsidiabel.
  • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.
Nieuws MKB innovatie