Calls Internationaal Klimaat Energietransitie

Het Europese partnerschap Clean Energy Transition (CET) heeft een brede internationale call opengesteld voor technologische doorbraken die bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Voor de 2023 call is 2 miljoen euro beschikbaar met een maximale projectduur van 3 jaar. Binnen de call kunnen Nederlandse onderzoekers financiering aanvragen voor internationale samenwerking. NWO is partner in dit Europese partnerschap. De deadline voor vooraanmeldingen is 22 november 2023. 

Lees verder

Doel van de call

Het Europese partnerschap Clean Energy Transition (CETPartnership) kondigt deze brede internationale call aan om bij te dragen aan de Europese ambitie om in 2050 een klimaat neutraal continent te zijn. Voor een onderzoeksvoorstel in deze ronde kan bij NWO in totaal maximaal € 650.000 worden aangevraagd.

Belangrijke data

  • Informatiebijeenkomst: 12 oktober 2023, 11.00 - 12.30 uur
  • Deadline voor het indienen van vooraanmeldingen: 22 november 2023, 14:00 uur.
  • Deadline voor het indienen van volledige aanvragen: 27 maart 2024, 14:00 uur.

Over het CET Partnerschap

Het Europese partnerschap Clean Energy Transition (CET Partnership) is een strategische samenwerking tussen meerdere landen voor nationale en regionale programma’s voor onderzoek, ontwikkeling van innovatie in Europese lidstaten en geassocieerde landen. Het partnerschap heeft als doel de uitvoering van het strategische Europese plan voor energietechnologie te ondersteunen. 

Calls Internationaal Klimaat Energietransitie