Nieuws Smart Industry MKB innovatie Digitalisering & Smart Industry

Automatisering speelt een cruciale rol in zowel de hightech- als de maakindustrie. Het omvat het gebruik van geavanceerde technologieën en systemen om productieprocessen te optimaliseren, de efficiëntie te verhogen, de kwaliteit te verbeteren en de afhankelijkheid van menselijke arbeid te verminderen. Lees de whitepaper van Mikrocentrum over de ervaringen en meningen van (MKB) bedrijven over de implementatie, toekomst en de huidige inzet van automatisering.

Lees verder

Tijdens vakbeurs Vision, Robotics & Motion van Mikrocentrum deed High Tech Platform Manager, Maarten Roos onderzoek naar de ervaringen en meningen van (MKB) bedrijven over de implementatie, toekomst en de huidige inzet van automatisering. Het onderzoek is inmiddels afgerond en de whitepaper is gratis te downloaden.

Hoewel automatisering tal van voordelen biedt, moeten MKB-bedrijven een evenwicht vinden tussen automatisering en menselijke arbeid. Sommige taken kunnen het beste door mensen worden uitgevoerd, vooral waarbij creativiteit en complexe besluitvorming belangrijk zijn.

Implementeren van automatisering

Het implementeren van automatisering moet ook gepaard gaan met de juiste training en ondersteuning voor werknemers om hen te helpen zich aan te passen aan de veranderende bedrijfsomgeving. Hier is echter, ondanks de noodzaak van verandering, niet altijd ruimte en tijd voor waardoor er niet meegagaan (kan) worden met automatiseringsaanpassingen.

Wil je meer weten over de conclusies en de kansen van automatisering binnen de hightech- en maakindustrie? 

Dowload de gratis whitepaper

Nieuws Smart Industry MKB innovatie Digitalisering & Smart Industry