nl

Sprekers EVENT 2023

Arjan_de_Bruin.jpg

Arjan de Bruin

De ervaring als innovatiedeskundige leert dat organisaties die werken aan wendbaarheid en innovatie op termijn succesvoller zijn.

Met deze achtergrond kan Arjan de Bruin bedrijven helpen bij het scheppen van een innovatief klimaat voor duurzame ontwikkeling en desgewenst groei. Hierbij valt te denken aan het aanpassen van productieprocessen (bijv. vernieuwen, verduurzamen), nieuwe toepassingen van productieprocessen, verkennen van nieuwe markten, ontdekken van nieuwe ketens, competentie optimaliseren/stroomlijnen, organisatie wendbaar maken, vernieuwingsproces in beweging brengen.

Tevens is hij voor het industriële MKB een vertrouwd adres voor het ontwikkelen, financieren en realiseren van projecten gericht op innovatie, verbeteren en uitvinden.