nl

Symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie

Voor een veilige toekomst van Nederland zijn innovatie en onderzoek noodzaak. Om hieraan bij te dragen investeert het Ministerie van Defensie in het innoverend vermogen door de inzet van extra middelen, zoals aangekondigd in de kamerbrief Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek. Voor de intensivering van innovatie zijn partnerschappen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven onontbeerlijk. Samen innoveren wij voor veiligheid. 

Graag  nodigen wij, namens de organisatoren, bedrijven uit om deel te nemen aan het symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie op donderdag 8 juni in Den Haag.

LET OP: de organisatie heeft de inschrijving gesloten, het aantal aanmeldingen is bereikt. Wilt u nog deelnemen? Stuur dan een e-mail naar communicatie@hollandhightech.nl, wij plaatsen u dan op de reservelijst.

Programma

Tijdens dit symposium gaan wij onder leiding van dagvoorzitter Hans Huigen, directeur NIDV, de diepte in over een aantal belangrijke onderwerpen. Het programma vindt u hieronder:

Ochtendprogramma | 10:00 - 12:30 uur 

 • Technologieontwikkeling bij Defensie | Kol. Michel de Rivecourt
 • Innoveren bij de innovatiecentra van Defensie | Kol. Ralf Goossens
 • Innovatieregelingen voor de defensiesector | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • KIA Veiligheid en Publiek Private Samenwerkingen | Leo Warmerdam, Holland High Tech

Netwerklunch | 12:30 - 13:30 uur

Middagprogramma | 13:30 - 17:00 uur 

 • Keynote | Christophe van der Maat, staatsecretaris van Defensie
 • KIA Veiligheid 2024 - 2027 | Themateam KIA Veiligheid
 • Maritieme Hightech en Dutch Naval Design | Michel Janssen, Ministerie van Defensie
 • Laser-satellietcommunicatie | Will Crowcombe, FSO Instruments
 • Paneldiscussie De triple helix in actie: hoe werken overheid, kennisinstellingen en bedrijven samen aan innovatie met onder andere Maarten Tossings (TNO), Gerben Edelijn (Thales Nederland BV), Arnout de Jong (Delft Dynamics BV)

Coördinatie van uitvoering

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de KIA Veiligheid, die is ontstaan in samenwerking met de topsectoren ICT, Creative Industrie, Logistiek en Water & Maritiem. Het kernteam KIA-Veiligheid ziet toe op inhoudelijke uitvoering. 

De missies uit de KIA Veiligheid vergen de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties die bijdragen aan een veiliger samenleving, een weerbaarder Nederland, én die economische kansen creëren, ook op de exportmarkt. 

Komt u ook?

Wij verwelkomen u graag op donderdag 8 juni. Aanmelden voor het symposium kan via onderstaande button.

 • Datum: Donderdag 8 juni 2023 | 10:00 - 17:30 uur
 • Locatie: Frederikkazerne | Den Haag
 • Deelname is gratis. In verband met beperkte plaatsen is vooraf registreren noodzakelijk. 

Klik hier om u aan te melden

Organisatie 

Het symposium wordt georganiseerd door Holland High Tech, topsector High Tech Systemen & Materialen, de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NIDV.

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidomvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer