nl

Kennis- en Innovatieagenda
Sleuteltechnologieën

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST) verwoorden de Topsectoren gezamenlijk hun ambitie op het gebied van technologieontwikkeling. De geformuleerde sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied en grote invloed op innovaties in verschillende sectoren. Ze zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen en kansen bieden om problemen in de samenleving op te lossen.  

Sleuteltechnologieën zijn daarom ook essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Ook leveren ze een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. 
 

“Deze technologieën helpen ons nu en straks op alle fronten vooruit: wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk. Bijvoorbeeld door oplossingen mogelijk te maken voor vraagstukken op het gebied van klimaat, veiligheid, mobiliteit en zorg.”

Bron: Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie, Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën, 2020 

Clusters van technologieën

De KIA Sleuteltechnologieën omvat de volgende clusters van technologieën: 

  • Chemical Technologies 
  • Digital Technologies 
  • Engineering and Fabrication Technologies 
  • Photonics and Light Technologies 
  • Advanced Materials 
  • Quantum Technologies 
  • Life science technologies 
  • Nanotechnologies 

Deze clusters vormen het technisch-inhoudelijk kader van de aanpak sleuteltechnologieën als onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Ze zijn gevormd op basis van het onderzoek ‘Kwantitatieve analyse van onderzoek en innovatie in sleuteltechnologieën in Nederland’ (Elsevier Research Intelligence, 2018).  

Coördinatie van uitvoering 

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST). Het themateam-ST bewaakt de voortgang van de KIA-ST door richting te geven aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën en bundeling van krachten en middelen. Het kernteam-ST ziet toe op de inhoudelijke uitvoering door de Breed Gedragen Programma's.  

Deze Breed Gedragen Programma's hebben een wetenschappelijke basis in één of meerdere sleuteltechnologieën, met één of meerdere toepassingsdomein en kunnen rekenen op steun én (financieel) commitment van één of meerdere partners binnen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). 

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën?

Stuur een mail

KIA Sleuteltechnologieeën

(Onderaan deze pagina downloads per hoofdstuk en bijlages van de KIA Sleuteltechnologieën)

Download volledige KIA 

Ontwikkelingen KIA Sleuteltechnologieën

Marc Hendrikse, boegbeeld van onze topsector en voorzitter van het themateam Sleuteltechnologieën, heeft  een uitgebreide update gegeven over de bereikte resultaten en de vooruitzichten voor de toekomst van de KIA Sleuteltechnologieën.

Lees hier de VOLLEDIGE BRIEF

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidomvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer

Downloads

KIA Sleuteltechnologieën 2020-2023
KIA-ST - Bijlage A - Kennis & Innovatievragen
KIA-ST - Bijlage B - Meerjarenprogramma's (MJP's) overzicht KIA-ST
KIA-ST - Bijlage D - Sleutelmethodologieën (KEM's) voor missiegedreven innovatie

Bijlage C - voorstellen MeerJarenPlannen 

01 MJP Fenotye-Genotype-Prototype
02 MJP Building Blocks of Life (cellulaire systemen)
03 MJP Veredeling 2.0: Exploreren, exploiteren en combineren van genomen
04 MJP High Tech to Feed the World (HT2ftW)
05 MJP Directe conversie zonne-energie voor een circulaire economie
06 MJP Verbetering van de fotosynthese-efficientie
07 MJP Nationale Agenda Quantumtechnologie
09 MJP Nano-contamination control
10 MJP Nano4Society
13 MJP Smart personalized food and medicine
14 MJP Maatschappelijke gewenste en veilige biotechnologische toepassingen (Safe-by-Design)
16 MJP MedTech verbetert uitkomsten voor patiënten en verlicht inzicht van zorgpersoneel
17 MJP Biomedical Engineering for Health
18 MJP Flexible Electronics
20 MJP Beyond 5G (Future Networks and Services)
21 MJP Photonics for Society
22 MJP Integrated Photonics
23 MJP Light & Intelligent Lighting
24 MJP Chip Integration Technology Center (CITC)
25 MJP Halfgeleider Fabricage Apparatuur
26 MJP Systeemarchitectuur en Systeemintegratie
27 MJP Composiet
30 MJP Industry 4.0 for the Built Environment
32 MJP Materials Innovations
33 MJP Duurzame Chemische Industrie door Gesloten Kringlopen (Circulaire Plastics)
34 MJP Smart Industry
38 MJP Batteries of the Future
41 MJP Duurzame Luchtvaart Ontwikkeling Hybride Elektrisch Vliegen
42 MJP Maritieme Sleuteltechnologieën
44 MJP Nationaal Artificiële Intelligentie (AI) Onderzoekscentrum
45 MJP Nederland Werkt in Slimme Ketens aan Artificiële Intelligentie (AI)
48 MJP AI enabled Electronic Components & Systems addressing societal solutions
49 MJP Ruimtevaart (gebruik van de ruimte)
54 MJP Blockchain
55 MJP Cybersecurity - Digitale Veiligheid en Privacy
56 MJP Elektrochemische Conversie & Materialen (ECCM) en Industriële Electricificatie
58 MJP Biorizon (bio-aromaten)
59 MJP Climate Proof Chemistry
70 MJP Katalyse en procestechnologie
71 MJP Meet en Detectietechnologie (M&D)
72 MJP Evidence Based Sending (EBS)
73 MJP Soft Advanced Materials (SAM)
82 MJP Materialen - made in Holland
84 MJP Dutch contribution to international Big Science Facilities
86 MJP BRIDGE (Life Sciences Technologies)
87 MJP Vitality Lifestyle and Ageing-in-place for people with (early) dementia in Smart Cities
88 MJP D-ART: D-RACE Advanced Radar Technology
89 MJP Technology for smart, safe and green mobility
90 MJP Advanced Research Center for Nanolithography
92 MJP Medische Isotopen
93 MJP Photovoltaic Technology (Solliance) 

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers