nl

Kennis- en Innovatieagenda
Sleuteltechnologieën

In de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST) verwoorden de Topsectoren gezamenlijk hun ambitie op het gebied van technologieontwikkeling. De geformuleerde sleuteltechnologieën hebben een breed toepassingsgebied en grote invloed op innovaties in verschillende sectoren. Ze zullen de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen en kansen bieden om problemen in de samenleving op te lossen.  

Sleuteltechnologieën zijn daarom ook essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. Ook leveren ze een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten, het vergroten van de concurrentiekracht, en het versterken van de banengroei. 
 

“Deze technologieën helpen ons nu en straks op alle fronten vooruit: wetenschappelijk, economisch en maatschappelijk. Bijvoorbeeld door oplossingen mogelijk te maken voor vraagstukken op het gebied van klimaat, veiligheid, mobiliteit en zorg.”

Bron: Adviesraad voor Wetenschap Technologie en Innovatie, Krachtiger kiezen voor sleuteltechnologieën, 2020 

Clusters van technologieën

De KIA Sleuteltechnologieën omvat de volgende clusters van technologieën: 

  • Chemical Technologies 
  • Digital Technologies 
  • Engineering and Fabrication Technologies 
  • Photonics and Light Technologies 
  • Advanced Materials 
  • Quantum Technologies 
  • Life science technologies 
  • Nanotechnologies 

Deze clusters vormen het technisch-inhoudelijk kader van de aanpak sleuteltechnologieën als onderdeel van het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Ze zijn gevormd op basis van het onderzoek ‘Kwantitatieve analyse van onderzoek en innovatie in sleuteltechnologieën in Nederland’ (Elsevier Research Intelligence, 2018).  

Coördinatie van uitvoering 

Holland High Tech coördineert de uitvoering van de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën (KIA-ST). Het themateam-ST bewaakt de voortgang van de KIA-ST door richting te geven aan de ontwikkeling van sleuteltechnologieën en bundeling van krachten en middelen. Het kernteam-ST ziet toe op de inhoudelijke uitvoering door de Breed Gedragen Programma's.  

Deze Breed Gedragen Programma's hebben een wetenschappelijke basis in één of meerdere sleuteltechnologieën, met één of meerdere toepassingsdomein en kunnen rekenen op steun én (financieel) commitment van één of meerdere partners binnen het Kennis en Innovatie Convenant (KIC). 

Contact

Vragen over de Kennis- en Innovatie Agenda Sleuteltechnologieën?

Stuur een mail

De nieuwe KIA Sleuteltechnologieën 2024-2027 is online

Naar nieuwe KIA ST

Ontwikkelingen KIA Sleuteltechnologieën

Marc Hendrikse, boegbeeld van onze topsector en voorzitter van het themateam Sleuteltechnologieën, heeft  een uitgebreide update gegeven over de bereikte resultaten en de vooruitzichten voor de toekomst van de KIA Sleuteltechnologieën.

Lees hier de VOLLEDIGE BRIEF

Wat is een Kennis- en Innovatie Agenda?

Met het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid heeft het kabinet een nieuwe aanpak voor de topsectoren en het innovatiebeleid geformuleerd. Economische kansen en maatschappelijke opgaves zijn in deze aanpak twee kanten van dezelfde medaille. Het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleidomvat 25 missies verdeeld over 4 maatschappelijke thema's. Sinds 2019 werken de topsectoren samen aan Kennis- en Innovatie Agenda’s (KIA's) voor ieder maatschappelijk thema en voor sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen als onderliggende thema's.

Lees meer

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers