nl

Technologie:
Fotonica

Fotonica is een technologie die zich richt op het detecteren, opwekken, transporteren en bewerken van licht. De technologie lijkt op elektronica. Er is alleen één groot verschil: in plaats van elektronen worden er fotonen gebruikt om informatie door te zetten. Dat is zowel energiezuiniger als sneller. Fotonica wordt bijvoorbeeld gebruikt voor beeldschermen, verlichting, lasers, zonnecellen, sensoren en glasvezelnetwerken.

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

Fotonica wordt onder andere toegepast voor laserinstrumenten en bij microchips. Fotonische microchips verbruiken bijvoorbeeld veel minder energie dan hun elektronische voorgangers, daardoor kunnen ze het exploderende energieverbruik van datacenters oplossen. Maar ze kunnen ook zeer nauwkeurig werk verrichten als het aankomt op de monitoring van bijvoorbeeld vliegtuigvleugels, het bouwen van bruggen of hoge gebouwen.

Datzelfde geldt voor precisielandbouw; door middel van fotonische chips wordt het mogelijk op exact het juiste moment te zaaien, bemesten of bijvoorbeeld te beregenen. Het fotonica-ecosysteem van Nederland omvat meer dan 300 bedrijven en instellingen waar al duizenden mensen direct of indirect met fotonica bezig zijn, zowel bij grote bedrijven als bij midden- en kleinbedrijven en startende bedrijven.

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie en bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs.

Roadmap Fotonica

In de Holland High Tech roadmap 2020-2023 staat hoe de fotonicasector zich ontwikkelt de komende tien jaar. Deze roadmap is in synergie met de Nationale Agenda Fotonica met een shortlist van de belangrijkste toepassingsgebieden van fotonica en relevante gebieden van onderzoek en technologieontwikkeling voor Nederland.

Roadmap Fotonica

Holland High Tech Roadmap Photonics 2023-2030, version September 2023.
By PhotonicsNL, Optics Netherlands, PhotonDelta, NWO, RVO and partners.

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers