Nanotechnologie Gezondheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws

Negen consortia van onderzoekers, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties gaan met een budget van bijna 40 miljoen euro werken aan technologische innovaties, gericht op maatschappelijke uitdagingen. De Perspectief-programma’s gaan onder andere aan de slag met effectievere behandelingen van kanker, het verbeteren van optische eigenschappen van hightech-apparatuur en slimmere vormen van mobiliteit in steden.

Perspectief is een programma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit jaar is een totaal budget van 27 miljoen beschikbaar, waarvan 23 miljoen van EZK en 4 miljoen euro van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Maar liefst 115 bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties zijn betrokken en zij dragen bijna 12 miljoen euro bij uit eigen middelen. Met het budget kunnen 106 onderzoekers de komende jaren aan de slag.

Van slimme mobiliteit tot natuurlijke weerbaarheid tegen water

De onderzoeksprogramma’s richten zich op urgente thema's en de sleuteltechnologieën. Zo gaan de consortia bijvoorbeeld onderzoek doen naar innovatieve behandelingen van ziektes als kanker en COPD. Innovaties richten zich op technische én natuurlijke oplossingen om ons te beschermen tegen overstromingen en toekomstbestendig sedimentbeheer voor het Waddengebied. Andere programma’s kijken naar slimme en schone vormen van mobiliteit in steden en het verbeteren van geavanceerde optische technologie, essentieel voor bijvoorbeeld de halfgeleider- en verlichtingsindustrie.

Lees meer

Toegewezen programma’s

  • Borstbesparing door verwarming tumor
  • Weerbaar tegen watervloed
  • Leidend door lichtgeleiding
  • Met kunstmatige intelligentie beste kankerbehandeling kiezen
  • Longblaasjes herstellen voor meer lucht bij COPD
  • Kijk op kleine wereld
  • Betere bestraling van binnenuit
  • Sediment als sleutel naar weerbare watersystemen
  • Bereikbare en leefbare stad zonder privéauto’s?
Nanotechnologie Gezondheidstechnologie Fotonica KIA Sleuteltechnologieën Nieuws