Arno van Mourik (Airborne) treedt toe tot topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Nieuwsbericht

18 september 2019
Nieuws

Arno van Mourik (Airborne) treedt toe tot topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM)

Tijdens het Holland High Tech Najaarsevenement is bekend gemaakt dat Arno van Mourik, directeur van Airborne, lid is geworden van het topteam High Tech Systemen en Materialen (HTSM) met als aandachtsgebied het MKB. Van Mourik gaat verkennen hoe er voor het MKB meer mogelijkheden kunnen worden gecreëerd om door te groeien naar bedrijven met een blijvende impact. Hij wil de focus leggen op de scale-up bedrijven omdat zij, voor de Nederlandse de economie in het algemeen en de hightechsector in het bijzonder, van grote waarde zijn.

De kracht van scale-ups

De motivatie voor Arno van Mourik om toe te treden tot het topteam HTSM is iets te doen aan de ‘hoge hordes’ die met name scale-ups ervaren bij de groei. Van Mourik hierover: ‘’Vaak volgen dit soort bedrijven met een hoog tech gehalte een grillig pad van technisch idee naar business model waarin meerdere bedrijfsveranderingen nodig zijn. Veel soorten financiers ervaren dit als te complex, te onzeker en daarmee te risicovol. Een groot deel van de financiers haakt dan ook af met fatale gevolgen voor zo’n bedrijf. Ik vind dat jammer omdat scale-ups vaak kansrijke technologieën in de markt proberen te zetten met soms disruptieve business modellen’’.

Van Mourik vindt de scale-ups van grote waarde voor de Nederlandse economie. Zo lopen ze voorop met technische kennis. ‘’Een groot aantal Nederlandse databedrijven is zeer kundig in het analyseren en bruikbaar maken van data. Binnen de industrie 4.0-ambitie van Nederland zijn dit soort technieken van cruciaal belang’’. Ook zitten ze vaak op de juiste plek, op een campus of hub waar veel bedrijvigheid en kennisuitwisseling is. ‘’Ze zijn het levende voorbeeld van open innovatie’’ aldus Van Mourik.

Vergroten van opties

Om de positie van het MKB te verbeteren, wil Van Mourik verkennen hoe hij de groeiopties voor hen kan vergroten. Om bovenop zijn eigen ervaringen een beter inzicht te krijgen waar de knelpunten voor doorgroei zitten, gaat hij de komende maanden op bezoek bij start- en scale-ups om hun praktijkervaringen te horen en spreekt hij de overheid om meer te weten te komen over haar beleid en instrumentaria.

Human Capital

Een punt van aandacht blijft het aantrekken van goed gekwalificeerd personeel. Van Mourik: ‘’Voor het MKB blijft het lastig de benodigde technische kennis binnen te halen. Dit is een punt waaraan we ook als hightechsector hard moeten werken om te zorgen dat we qua human capital niet achterop raken op het buitenland”.

Over Arno van Mourik

Arno van Mourik is CEO en oprichter van Airborne, gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van geavanceerde composieten. Het bedrijf maakt momenteel een transitie door van traditionele producent naar automatiseerder.
De visie van Airborne is om dé marktstandaard te ontwikkelen via een digitaal platform voor composietproducten waarop alle gegevens kunnen worden gecombineerd. Dit gaat onder andere de kosten voor de engineering en het onderhoud, maar ook de time-to-market radicaal verlagen. In zijn vrije tijd heeft Arno een grote passie voor zeilen, snowboarden en surfen.

Over Holland High Tech

De hightechsector speelt een essentiële rol in het bedenken en realiseren van oplossingen voor wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid, gezondheid, veiligheid en mobiliteit, met sleuteltechnologieën die in Nederland stevig geworteld zijn.

Holland High Tech wil door krachtenbundeling van bedrijven en kennisinstellingen in de hightechsector, ministeries en regionale overheden een cruciale bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en Nederland economisch aan de wereldtop houden.

 
Nieuws