KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Human Capital Nieuws

Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan in 2020 gezamenlijk voor 4,9 miljard euro investeren in het vernieuwde topsectoren- en innovatiebeleid van het kabinet. Daarvan komt 2,05 miljard van bedrijven en 2,85 miljard uit publieke middelen. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2019.

Dat staat in het kennis- en innovatieconvenant 2020-2023 (KIC), dat op 11 november door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Staatssecretaris Keijzer presenteerde het KIC samen met minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Zij waren samen met de andere partners van het KIC te gast in de fabriekshal van Airborne waar ze verwelkomd werden door directeur Arno van Mourik, tevens MKB-lid van het Topteam HTSM.

Kennis- en Innovatie Convenant

Het Kennis- en Innovatie Convenant (KIC) brengt investeringen van ruim 2.200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden in innovatie samen. Zij bundelen hun krachten binnen de topsectoren om economische kansen van maatschappelijke uitdagingen (energietransitie & duurzaamheid, landbouw, water & voedsel; gezondheid & zorg; veiligheid) en sleuteltechnologieën (zoals AI, fotonica, nano en quantum) te benutten.

Ten opzichte van 2019 sluit een groot aantal nieuwe partners bij het KIC aan: provincies, regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), extra ministeries, kennisinstellingen, universiteiten en hogescholen. Veel nieuwe partners zijn meer regionaal georiënteerd en maken het daarom ook makkelijker voor het mkb om aan te sluiten bij onderzoek en ontwikkeling. Alle partijen die nodig zijn voor innovatie, zijn aangesloten: van onderzoekers tot ondernemers die deze innovaties ontwikkelen, en van investeerders tot overheden, die hen daarbij ondersteunen.

KIC-EVENT-52_lo-res.jpg
Foto: Floor van der Sluijs

Staatssecretaris Mona Keijzer: “We hebben jaarlijks 4,9 miljard euro tot en met 2023 om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor internationale, maatschappelijke uitdagingen. Zo werken we aan het veiligstellen van onze banen en inkomsten in de toekomst.”

Sleuteltechnologieën

Sleuteltechnologieën vormen een apart thema binnen het KIC. De verwachting is dat de totale investering in deze veelbelovende technologieën voor 2020 zal uitkomen rond de 1 miljard euro. Dit bedrag biedt mogelijkheden voor het invullen van de al gepresenteerde Nationale Agenda’s voor AI, quantum, fotonica, composieten en nanotechnologie, en ook voor andere initiatieven die onder sleuteltechnologieën vallen (bijvoorbeeld batterijtechnologie). Hoe het bedrag voor sleuteltechnologieën precies verdeeld wordt, ligt aan de behoefte van bedrijven en de kansen die onderzoekers zien. Dat zal in de loop van het komende jaar duidelijk worden.

KIA’s Sleuteltechnologieën en Veiligheid

De topsector High Tech Systemen en Materialen is coördinator van de KIA's voor Sleuteltechnologieën en Veiligheid. Beide KIA’s zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met alle topsectoren en experts vanuit kennisinstellingen, bedrijfsleven, departementen en regio.

Roadmap Human Capital

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rondom onder meer zorg, de energietransitie en veiligheid. De topsectoren hebben een belangrijke positie aan de frontlinie van de (technologische) ontwikkelingen en zien dat Nederland door de snelheid een collectieve leerachterstand moet inlopen. Dit vraagt om learning communities en blijvend investeren in de ontwikkeling van mensen op cruciale gebieden. Hiervoor hebben de topsectoren de “Roadmap Human Capital 2020-2023: samen aan de slag” gemaakt en aangeboden aan de Tweede Kamer.

KIA Sleuteltechnologieën KIA Veiligheid Human Capital Nieuws