Nieuws Duurzaamheid Klimaat

Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Met een eerste reservering vanuit het nationaal groeifonds van M€ 338 zal stichting GroenvermogenNL de omschakeling naar een groene waterstofeconomie en groene chemie ondersteunen. Voorzitter Marjan Oudeman: “Ik begin aan deze complexe opgave omdat ik ervan overtuigd ben dat we met GroenvermogenNL kunnen doorpakken om de grote maatschappelijke transitie van de waterstofeconomie te versnellen.”

Met het aantreden van het programmabestuur start het investeringsprogramma GroenvermogenNL. Einde eerste kwartaal van dit jaar wordt het R&D- en human capital programma uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender voor kleine demonstratieprojecten opengesteld.

Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie (ChemistryNL) het programmabestuur samenstelde, is verheugd met het aantredende programmabestuur: “We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren. Ik ben alle drie zeer erkentelijk dat zij deze maatschappelijke opgave voor Nederland willen oppakken.”

Bestuur met een ‘hands on’ missie

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds M€ 338 gereserveerd voor het programma GroenvermogenNL op het gebied van waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. De doelstelling van GroenvermogenNL is een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Het programma bestaat uit drie hoofdonderdelen:

  • Opschalen & innoveren
  • Ombouwen & bouwen
  • Omscholen & opleiden

Bij indiening van het GroenvermogenNL-voorstel eind 2020 is een uitgebreid advies meegestuurd over de beoogde governance van GroenvermogenNL. Dit advies is op uitnodiging van de topsectoren Holland High Tech, Energie en Chemie opgesteld door kwartiermakers Dirk Smit (Shell) en Gertjan Lankhorst (VEMW), op basis van gesprekken met vele partijen. De kern van dit advies is een programmabestuur waarin bedrijfsleven, kennissector en publiek bestuurlijke ervaring zijn vertegenwoordigd. Dit resulteert in een zeer gemotiveerd bestuur met duidelijke regie, dat de verbinding legt tussen de verschillende onderdelen van het programma, zich laat bijstaan door een internationaal klankbord, en aansluiting zoekt bij het innovatiebeleid van de overheid.

Directeur-Generaal voor Bedrijfsleven en Innovatie bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK), Focco Vijselaar: “Ik ben zeer verheugd dat dit ervaren bestuur bereid is om de verduurzaming van ons energiesysteem en de industrie mede vorm te geven. EZK steunt het bestuur in haar missie om van GroenvermogenNL een succes te maken.”

Marjan-Oudeman.jpgMr Marjan Oudeman, MBA is commissaris bij diverse bedrijven in binnen- en buitenland, waaronder UPM-Kymmene Corporation en Solvay SA. Daarnaast bekleedt zij nog diverse nevenfuncties. Hiervoor was zij lid van het Executive Committee van het Europese deel van de Tata Steel Group (voorheen Corus) en Executive Director van de Strip Divisie van het staalbedrijf, en vervolgens lid van het Executive Committee van AkzoNobel. Zij is ook voormalig voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. 

 

 

 

Paulien_Herder.jpegProf.dr.ir. Paulien Herder is decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen en hoogleraar Energiesystemen aan de Technische Universiteit Delft. Zij is gespecialiseerd in de energiesysteemintegratie en het fossielvrij maken van energie en industrie door middel van elektrochemische conversie, waarbij ze technische wetenschappen combineert met sociale en gedragswetenschappen. Zij was van 2013-2019 directeur van het Delft Energy Initiative, dat rond de 1000 energie-onderzoekers op de Delftse campus telt. Daarnaast is zij Captain of Science van het Topteam van de Topsector Energie, dat verantwoordelijk is voor het stimuleren van innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem in Nederland. Ze is lid van de Raad van Toezicht van de Hotelschool The Hague en lid van de Wetenschappelijke Klankbord Commissie van het Noordzee-overleg. 

 

Paul-de-Krom.jpegDrs. Paul de Krom is voorzitter van de raad van bestuur en CEO van TNO. Dat combineert hij met het lidmaatschap van de raad van commissarissen van HTM, vicevoorzitter van de raad van toezicht van de Hogeschool Utrecht en voorzitter van Nederland Distributie Land. Eerder was hij onder andere staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en lid van de Tweede Kamer. Van 1991 tot 2003 bekleedde hij verschillende HR-functies voor Shell. Met ingang van 1 februari 2022 treedt De Krom aan als nieuwe voorzitter van de Koninklijke Vereniging Nederlandse Chemische Industrie (VNCI).

 

 

 

Over GroenvermogenNL

De potentie van waterstof en duurzaam opgewekte elektronen voor groene chemie is groot. Daarbij zijn de slimste oplossingen, daadkrachtige samenwerking en een integrale systeemaanpak essentieel. Goed opgeleide mensen zijn hard nodig om deze klimaattransitie mogelijk te maken. Dat is GroenvermogenNL: opschalen & innoveren, ombouwen & opbouwen, omscholen & opleiden. 

Vragen naar aanleiding van dit bericht?

Jasper Witte, Jerry van den Broeke. email: secretariaat@groenvermogenNL.org
(medio maart gaat de website www.groenvermogenNL.org live)

Nieuws Duurzaamheid Klimaat