KIA Sleuteltechnologieën Nieuws

Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightech industrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland. Via het nationale investeringsprogramma NXTGEN HIGHTECH wordt een nieuwe generatie hightech equipment ontwikkeld. In deze KIC is er speciale aandacht voor de zogenaamde cyber-physical systemen, waarvoor NWO financiering beschikbaar stelt.

De nieuwe KIC-call ‘Sleuteltechnologieën: NextGeneration High Tech Equipment’, biedt kansen voor verbeteringen van cyber-physical systemen. Verbeteringen kunnen bijvoorbeeld een slimme robot werkzaamheden laten uitvoeren in voor mensen gevaarlijke situaties.

Haalbaarheid aantonen via demonstrator

Sleuteltechnologieën zijn technologieën met een breed toepassingsgebied of bereik in innovaties en zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De nieuwe KIC-call focust op de integratie van de fysieke en digitale component die centraal staan bij een cyber-physical systeem. Daarbij gaat het voornamelijk om de sleuteltechnologieën:

  • Digitale technologieën
    Zoals kunstmatige intelligentie, big data, data analytics
  • Engineering- en fabricagetechnologieën
    Zoals sensoren, optomechatronica en robotica

Een belangrijk onderdeel van onderzoek binnen dit programma is om het werkende principe en de haalbaarheid van de nieuw te ontwikkelen technische kennis aan te tonen middels een fysiek demonstratiemodel, een zogenaamde ‘demonstrator’.

Deadline en matchmaking

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 21 juni 2022
  • Matchmaking 1 vindt plaats op 24 februari en is bedoeld voor onderzoekers om hun initiatieven vorm te geven en de benodigde mede-aanvragers in onderzoek te vinden
  • Matchmaking 2 vindt plaats op 31 maart en biedt de initiatiefnemers een podium om hun initiatief voor een project te pitchen en hun publiek-private consortium te vormen

Meer informatie (richtlijnen, budget, deadlines)

Deze call for proposals sluit aan bij het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, in bijzonder het breed gedragen programma NXTGEN HIGHTECH en de Kennis-en-Innovatieagenda (KIA) sleuteltechnologieën van de Topsector HTSM. Holland High Tech (TKI HTSM) coördineert de uitvoering van de KIA Sleuteltechnologieën, het kernteam KIA-ST ziet toe op inhoudelijke uitvoering. 

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Lees meer

KIA Sleuteltechnologieën Nieuws