Om gezond oud te worden is het belangrijk om zowel professioneel als sociaal deel te nemen aan de samenleving. Een lang verblijf in een ziekenhuis kan dit beperken. Minimaal invasieve medische interventies, dit zijn behandelingen met minimaal ingrijpende methoden en middelen die zo min mogelijk impact hebben op de patiënt, kunnen hier uitkomst bieden. Effectieve minimaal invasieve interventies met zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt verkorten het ziekenhuisverblijf en geven burgers de mogelijkheid om snel weer actief deel te nemen aan de maatschappij.

KIC-call voor onderzoek naar minimaal invasieve interventies in de zorg met inzet van sleuteltechnologieën

De nieuwe KIC-call ‘Sleuteltechnologieën voor minimaal invasieve interventies in de zorg’, georganiseerd door NWO, richt zich op de transitie van invasieve naar minimaal invasieve interventies, op het ontwikkelen van slimme medische technologie die interventies mogelijk maakt met minimaal ingrijpende methoden en middelen en zo min mogelijk nevenschade voor de patiënt. Voorbeelden zijn nieuwe benaderingen met robotondersteuning, beeldgestuurde ingrepen, door sensoren en actuatoren gestuurde behandelingen of nieuwe micro-mechanische chirurgische apparatuur.

Het gebruik van sleuteltechnologieën kan helpen met het verbeteren van minimaal invasieve behandelingen en het beperken van nevenschade voor de patiënt. In deze call for proposals gaat het om de sleuteltechnologieën:

  • Robotica
  • Sensoren en actuatoren
  • Beeldvormende technieken
  • Geïntegreerde fotonica

Het publiek-private onderzoek moet zich richten op de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën of het op innovatieve wijze combineren van bestaande technologieën, zodat zij toepasbaar zijn in een klinische omgeving. Ook het ontwikkelen van ondersteunende (digitale) technologieën is mogelijk. Er moet gebruik gemaakt worden van minimaal één van de hierboven genoemde sleuteltechnologieën.

  • Op 17 maart vindt een matchmaking/voorlichting plaats
  • De deadline voor indienen van vooraanmeldingen is 16 mei 2022
  • De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 27 september 2022

Meer informatie (richtlijnen, budget, deadlines)

Deze call for proposals sluit aan bij het missiegedreven innovatiebeleid van de Nederlandse overheid, in bijzonder het breed gedragen programma MedTechNL en de Kennis-en-Innovatieagenda (KIA) sleuteltechnologieën van de Topsector HTSM. Dit is in lijn met het missiegedreven innovatiebeleid van de centrale missie van de Topsector Life Science en Health (Health~Holland).

KIA Sleuteltechnologieën

Holland High Tech (TKI HTSM) coördineert de uitvoering van de Kennis-en-Innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën. Het kernteam KIA-ST ziet toe op inhoudelijke uitvoering.

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)

Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Zo stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgelegd in het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de rijksoverheid. NWO brengt bedrijven en kennisinstellingen samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen. Lees meer