KIA Sleuteltechnologieën Ruimtevaart Smart Industry Halfgeleidermachines Nieuws Gezondheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur Duurzaamheid

NXTGEN HIGHTECH start in het eerste kwartaal van 2023. Tijdens het partnerevent op maandag 27 september is Monika Hoekstra aangekondigd als de nieuwe programmadirecteur van dit Nationaal Groeifonds investeringsprogramma. Met het aantreden van Monika per 1 oktober 2022 worden de laatste voorbereidingen gedaan om de start van het programma in het eerste kwartaal van 2023 mogelijk te maken.

Programmadirecteur met een ‘hands-on’ missie

De uitvoering van het programma ligt in handen van stichting i.o. NXTGEN HIGHTECH. Met haar ruime ervaring en achtergrond in de hightech sector met eerdere nationale innovatieprogramma’s en het stroomlijnen van processen en organisaties gaat zij het programmabureau van NXTGEN HIGHTECH leiden. Dit adviseert het bestuur bij belangrijke besluiten over het programma. Samen met het team geeft zij kennisontwikkeling een krachtige boost, versterkt zij de samenwerking tussen de verschillende domeinen zorgt zij voor een stevige verankering van de nieuwe technologieën in de maatschappij. 

Monika: “Ik ga graag samen met alle partners en stakeholders aan de slag om het NXTGEN HIGHTECH programma verder vorm te geven en uit te bouwen. Ik begin aan deze prachtige maar ook complexe uitdaging vanwege de maatschappelijke relevantie en omdat ik ervan overtuigd ben dat we met NXTGEN HIGHTECH kunnen doorpakken en oplossingen kunnen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.”

Marc Hendrikse, boegbeeld NXTGEN HIGHTECH: “We hebben gekozen voor een sterke verbinder die regie kan voeren en samen met alle partners de grote strategische kansen die er voor de Nederlandse hightech industrie liggen om kan gaan zetten naar resultaten. Ik ben blij dat Monika deze maatschappelijke opgave voor Nederland wil oppakken.”

 

KIA Sleuteltechnologieën Ruimtevaart Smart Industry Halfgeleidermachines Nieuws Gezondheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur Duurzaamheid