Automotive Luchtvaart KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Mobiliteit Duurzaamheid

Hoe ziet mobiliteit er uit in een duurzame toekomst en hoe komen we daar? Om de onzekerheden van huidige en toekomstige innovaties het hoofd te bieden zijn nieuwe benaderingen, oplossingen en verhalen nodig. Denk hierbij aan nieuwe vervoersconcepten, het transformeren van openbare ruimtes, en de daar voor benodigde innovaties. Het doel van de call ‘Mobiliteit in een duurzame toekomst (KIC)’ is het ontwikkelen van nieuwe toekomstvisies voor duurzame mobiliteit.

Doel

Het doel van deze call is het ontwikkelen van een nieuw samenhangend geheel van ideeën, opvattingen en begrippen (narratieven) over mobiliteit. En het ontwikkelen van innovatieve ontwerpen van personenmobiliteitssystemen in een toekomstig duurzaam Nederland. Hoe ziet mobiliteit er in die toekomst uit? Hoe zorgen we dat die mobiliteit inclusief en toegankelijk is? Welke technologische innovaties zijn hiervoor nodig? Om dit te realiseren zijn nieuwe, (ver)brede denkkaders nodig. De call wordt naar verwachting eind december 2022 gepubliceerd.

Meer informatie

Automotive Luchtvaart KIA Sleuteltechnologieën Nieuws PPS financiering Mobiliteit Duurzaamheid