Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Artificial Intelligence Smart Industry Printtechnologie PPS financiering High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Sleuteltechnologieën

ZORRO: Engineering for Zero Downtime in Cyber-Physical Systems via Intelligent Diagnostics

Nooit meer storingen? Het ZORRO-project werkt aan diagnostische methoden voor hightech systemen, zoals MRI-scanners en printers. Door hun gedrag continu te monitoren met geschikte sensoren, kunnen algoritmen uit de AI kunnen afwijkende patronen in de sensorsignalen opsporen, en deze relateren aan hun grondoorzaken. Geschikte maatregelen, zoals vervanging of reparatie, kunnen dan storingen voorkomen.

Naar website NWO

We willen met ZORRO doorbraken bereiken in de complexiteit: geen diagnostiek voor eenvoudige componenten, maar voor hele systemen; efficiënte monitoringssystemen door slimme combinaties van sensoren; automatische diagnostiek door domeinkennis te vangen in diagnostische modellen en deze te integreren in het ontwikkeltraject voor hightech systemen.

Programmaleider

prof. dr. M.I.A. Stoelinga (Universiteit Twente)

Mede-aanvragers

Hogeschool Saxion, Vrije Universiteit Amsterdam.

Consortiumpartners

Cofinanciers: ESI TNO, ASML, CPP, ITEC, Philips, TFS

Nationaal investeringsprogramma

De toekenning komt voort uit de call Next Generation Hightech-Equipment: cyber-physical systems (KIC). De call heeft als doel te werken aan multidisciplinaire integratie van cyber-physical systemen. De fysieke en digitale component van een cyber-physical systeem zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door de interactie tussen beide componenten te verbeteren is vooruitgang mogelijk op gebied van onder andere efficiëntie, betaalbaarheid en voorspelbaarheid. Nederland is internationaal koploper in ultranauwkeurige hightech equipment. Daarmee levert de Nederlandse hightech industrie een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het verdienvermogen van Nederland.

Het onderzoeksprogramma Next Generation Hightech Equipment: cyber-physical systemen (KIC) sluit aan bij de Kennis- en innovatieagenda (KIA) Sleuteltechnologieën, en dan specifiek bij het nationale investeringsprogramma NextGen HIGHTECH, verdiepingsprogramma Cyber Physical Systems.

Nieuws KIA Sleuteltechnologieën Artificial Intelligence Smart Industry Printtechnologie PPS financiering High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Sleuteltechnologieën