Nieuws MKB innovatie

Innovatie is de aanjager van productiviteit en concurrentiekracht. De bedrijven in de high tech sector kenmerken zich door grote mate van kennisontwikkeling en innovatie. MKB speelt hierin een belangrijke rol. Om passende acties en activiteiten te organiseren voor het MKB horen wij graag waar de directe uitdagingen en behoeftes liggen. Om dit te inventariseren hebben wij deze korte enquête opgesteld. Deelname duurt slechts 5 minuten. Dankjewel!

Naar de enquête

Stimuleren van innovatie voor het midden- en kleinbedrijf

Om aan de top te kunnen blijven meedraaien is het belangrijk om als MKB te blijven innoveren. Dat vindt de overheid ook, daarom is onder meer de regeling MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren opgezet. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) biedt hiervoor verschillende instrumenten.

Lees meer over de actuele opties, via Holland High Tech (TKI HTSM) of via RVO.

Lees hier meer

Nieuws MKB innovatie