Automotive Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Klimaat Mobiliteit Nieuws PPS-toeslag

Battery Valley

In het tv-programma 'Stand van Nederland' van de NPO kwamen de spelers van het Battery Competence Center in beeld. ELEO en Delft IMP legden uit hoe Nederland de Battery Valley is in de rat race naar elektrische, duurzame mobiliteit en bouw is. Rutger van Poppel vertelt hoe we de potentie en kennis in Nederland hebben om dat te realiseren.

Kijk hier

Meer weten over de stand van zaken rondom batterijen? Lees dan de Actieagenda batterijsystemen.

Automotive Duurzaamheid KIA Sleuteltechnologieën Klimaat Mobiliteit Nieuws PPS-toeslag