Valorisatie & Marktcreatie Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Halfgeleidermachines Nieuws

Het demissionaire kabinet trekt samen met de regio Eindhoven 2,5 miljard euro uit voor de verbetering van het ondernemingsklimaat voor de microchipsector. Dat meldt demissionair economieminister Micky Adriaansens.

Onder de noemer ‘Project Beethoven’ hebben Rijk en regio gewerkt aan een omvangrijk pakket maatregelen. Voor deze maatregelen voor onderwijs, kennis en de ruimtelijke infrastructuur trekken zij 2,51 miljard euro uit. Met het maatregelenpakket willen zij de Nederlandse microchipsector versterken en verdere groei van de activiteiten in Brainport Eindhoven ondersteunen. Zo investeren zij in praktisch en theoretisch geschoold talent en voldoende ruimte, bereikbaarheid en betaalbare woonruimte in Brainport Eindhoven.

Investeren in talent

De beschikbaarheid van zeer goed opgeleid talent met een mbo-, hbo- of wo-diploma is een cruciale voorwaarde om de microchipsector in Nederland een stevige impuls te geven. Daarom gaat het kabinet extra investeren in talentontwikkeling: 450 miljoen euro tot en met 2030 en daarna structureel 80 miljoen per jaar. Doel is snel meer technici op te leiden voor deze sector, bijvoorbeeld door meer studenten te werven en toe te laten en meer mensen om- en bij te scholen. Omdat dit een nationale opgave is, vraagt het kabinet mbo’s, hbo’s en universiteiten in vier regio’s verspreid over het hele land (Groningen, Enschede, Delft en Eindhoven) om op korte termijn samen met de microchipsector met een uitgewerkt plan te komen. Onderdeel van dit plan is ook om de diversiteit binnen de techniekopleidingen te laten toenemen, om zo al het talent te benutten.

Van de totale bijdrage van Rijk en regio van 2,51 miljard euro, wordt door het Rijk 1,73 miljard euro bijgedragen. Daarvan komt 1,28 miljard euro uit het budget van het Nationaal Groeifonds en de rest onder andere uit het Mobiliteitsfonds. Gezien de enorme groeibelofte van de chipsector en Brainport en de bijdrage die een sterk ecosysteem kan leveren aan maatschappelijke uitdagingen, passen de investeringen binnen de doelstelling van het Nationaal Groeifonds om het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken.

Valorisatie & Marktcreatie Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Halfgeleidermachines Nieuws