Nieuws Fotonica Internationaal MKB innovatie

Meer dan 400 technologie-, academische en industriële organisaties van over de hele wereld hebben bijgedragen aan een nieuwe geïntegreerde routekaart voor fotonica onder leiding van stichting PhotonDelta en het Microphotonics Center van het Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Bron: PhotonDelta

Peter van Arkel, CTO van PhotonDelta:

''Het inzetten van alle onderzoeks- en ontwikkelingsmiddelen van de geïntegreerde fotonica-industrie en de academische wereld achter het oplossen van de technologische hiaten die door de IPSR-I zijn geïdentificeerd, zal bijdragen aan het op spectaculaire wijze oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen. De kern van de routekaart is een mondiale aanpak waarmee de geïntegreerde fotonica-industrie zich kan scharen achter de kernproblemen. Het bereiken van een consensus over deze technologische lacunes was een grote uitdaging met zo’n diverse groep van bijdragers. Kijkend naar de resultaten is het zeker de moeite waard geweest.''

Technologische routekaart

IPSR-I biedt een technologische routekaart en een duidelijke weg voorwaarts voor het opbouwen van een mondiale, op elkaar afgestemde geïntegreerde fotonica-industrie met het vermogen om grote maatschappelijke uitdagingen te helpen oplossen. Dit wordt ondersteund door een oproep om een op vertrouwen gebaseerd mondiaal netwerk van industriële en R&D-partners op te zetten en te onderhouden, die samenwerken om Photonic Integrated Circuits (PIC's)-technologie en systeemvereisten te creëren. Door de gehele toeleveringsketen, van onderzoek tot eindgebruikers, op één lijn te brengen, zal de geïntegreerde fotonica-industrie in staat zijn de volumeproductie van PIC's te stimuleren.

Lees het volledige persbericht en bekijk de routekaart

Nieuws Fotonica Internationaal MKB innovatie