Automotive Duurzaamheid High Tech Materialen Internationalisering Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws

De unieke koppositie van de Nederlandse composietindustrie was onderwerp van 'Country on Stage Netherlands' tijdens JEC World 2022 in Parijs op woensdag 4 mei. Nederland is technologisch een speler van wereldformaat op het gebied van ontwerp en industrialisatie van producten, materiaalontwikkeling en duurzaamheid in hoogwaardige vezelversterkte kunststoffen. 

Sprekers

De presentaties richtten zich op de sectoren automotive, maritime en luchtvaart. 

Slimmer, lichter en duurzamer

Schrijvers van “Designing Lightness for SustainabilityAdriaan Beukers en Ed van Hinte overhandigden hun boek aan Jeroen Heijs, MT-lid van de directie Topsectoren en Industriebeleid en plv. Directeur Innovatie en Kennis bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit inspirerende boek wijst de weg hoe we veel slimmer, lichter en duurzamer kunnen ontwerpen.

Support NL overheid voor de composietensector

Arno van Mourik, CEO van Airborne en lid van ons Topteam sprak Jeroen Heijs over de steun van de NL overheid aan de composietensector zoals bijvoorbeeld via het Nationaal Groeifonds.  

Terugkijken Country on Stage

Automotive Duurzaamheid High Tech Materialen Internationalisering Klimaat Luchtvaart Mobiliteit Nieuws