Calls Nanotechnologie PPS financiering Gezondheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur Electronica Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Systeem Engineering Smart Industry Halfgeleidermachines Sleuteltechnologieën

In januari 2024 lanceert NWO de call ‘Toekomstbestendige hightech apparatuur’, de eerste call uit het Nationaal Groeifonds-programma NXTGEN Hightech. Het doel is het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit van Nederland. Voor het publiek-private onderzoek is in totaal 10,6 miljoen euro beschikbaar.

Lees meer

De call 'Toekomstbestendige hightech apparatuur – NxtGen Hightech open call 2023' richt zich op onderzoek ter bevordering van de ontwikkeling van een nieuwe generatie hightech apparatuur in Nederland. De huidige kracht van Nederland op dit gebied is te danken aan de expertise en ondernemersgeest van diverse spelers, waaronder bedrijven, kennisinstellingen, overheden en financiers. Om deze positie te handhaven, zijn aanzienlijke investeringen nodig om het toekomstige verdienvermogen te versterken. 

Toepassingsdomeinen

Het Nationaal Groeifonds-programma NXTGEN Hightech heeft als ambitie om de komende zeven jaar op zes kansrijke toepassingsdomeinen nieuwe kennis te ontwikkelen, in te zetten en toe te passen. Deze toepassingsdomeinen zijn:

 1. Lasersattelietcommunicatie
 2. Energieconversie en -opslag
 3. Biomedische productietechnologie
 4. Semicon equipment voor heterogene integratie
 5. Flexibele microfabrieken voor composieten
 6. Handsfree agrifood

Doel onderzoek

Het doel van de 2023-call is het ontwikkelen van een nieuwe generatie hightech equipment gericht op duurzaamheid, digitalisering, gezondheid en technologie-soevereiniteit van Nederland. Hierbij dient het aangevraagde onderzoek ten minste één geprioriteerde sleuteltechnologie te koppelen aan één van de systeemtechnologieën. De geprioriteerde sleuteltechnologieën zijn gericht op het versterken van het Nederlandse ecosysteem voor de volgende generatie hightech equipment en zijn:

 • Cyber-physical systems / robotica
 • (Opto)mechatronica
 • Semiconductor devices / Lithografische systemen 
 • Dunne film / Plasmatechnologie
 • Bionanotechnologie

De geselecteerde systeemtechnologieën voor de 2023-call spelen een sleutelrol in alle zes toepassingsdomeinen binnen NXTGEN Hightech en zijn:

 • Smart industry
 • Systems engineering
Calls Nanotechnologie PPS financiering Gezondheidstechnologie Geavanceerde meetapparatuur Electronica Nationaal Groeifonds KIA Sleuteltechnologieën Systeem Engineering Smart Industry Halfgeleidermachines Sleuteltechnologieën