nl

Advanced Instrumentation

Het strategisch programma Advanced Instrumentation stimuleert samenwerkingen van kennisinstellingen (NWO-I, TNO, NOVA en HFML-Felix) met Nederlandse hightech-bedrijven voor de ontwikkeling van geavanceerde instrumenten.

Looptijd programma: 4 jaar | 2024 - 2027

Het programma Advanced Instrumentation richt zich op vier thema's:

 1. ultra sensitieve detectoren
 2. high-performance optica
 3. bestendig instrumentarium voor extreme omstandigheden
 4. complexe systeemintegratie

De beoogde resultaten zijn een intensievere samenwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven, waardoor de Nederlandse hightech sector toegang krijgt tot innovatieve technologieën en unieke voordelen kan behalen. Dit programma sluit aan bij de Nationale Technologie Strategie (NTS) en de Holland High Tech Visie 2030. Het bevordert ook de valorisatie van kennisinstellingen en stimuleert de groei van de Nederlandse hightech industrie.

Potentiële PPS-projecten omvatten:

 • adaptieve optica
 • cryogene elektronen microscopie
 • diagnostiek van fusieplasma
 • computational imaging

Aanvrager

Programmaleider

Programmaconsortium

NWO-I  |  TNO  | NOVA  | HFML-Felix 

(betrokken bedrijfspartners worden bij de betrokken projecten bekendgemaakt)

Technologische roadmap

 

Urgente transities

 • Sleuteltechnologieën
 • Energietransitie
 • Digitalisering & Smart Industry