Nieuws KIA Veiligheid Veiligheid Veiligheidstechnologie MKB innovatie Ruimtevaart PPS financiering

Partners voor een veilig Nederland in gesprek met Defensie

Vandaag hebben professionals uit bedrijfsleven gesproken met experts van defensie over innovatie voor veiligheid in de komende jaren tijdens het Symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie in de Frederikskazerne in Den Haag. Door de inzet van extra middelen, zoals aangekondigd in de kamerbrief Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek van Ministerie van Defensie, kunnen meer bedrijven aan de slag in deze essentiële sector.

De actuele onderwerpen die vandaag aan bod kwamen, zijn de technologieontwikkelingsstrategie en innovatiecentra van Defensie door Kol. Michel de Rivecourt en Kol. Ralf Goossens, voorbeelden van innovatie bij Maritieme Hightech en Dutch Naval Design door Michel Janssen, Laser-satellietcommunicatie, de mogelijkheden die Publiek Private Samenwerkingen bieden door Leo Warmerdam, de financieringsvormen via Rijksdienst voor Ondernemend Nederland door Mijke Vriens en last but not least de focus van de herijkte Kennis- en Innovatieagenda Veiligheid vanaf 2024 door Maarten Tossings.

Christophe van der Maat, staatssecretaris van Defensie, onderstreepte tijdens zijn aanwezigheid de urgentie van innovatie. De wereld om ons heen wordt steeds ingewikkelder, met meer conflicten en technologische rivaliteit. Dat vraagt om een andere, meer innovatieve aanpak. Daarin is het samenwerken met bedrijfsleven essentieel, aldus staatssecretaris van der Maat. Ook het maken van keuzes, juist ook op Europees niveau, is nodig om succesvol te kunnen innoveren. Dan kunnen wij Nederland onze ‘meest toegevoegde waarde' maximaal inzetten in Europa. De staatssecretaris maakte veel ruimte voor vragen uit de zaal, met als gevolg een goede verdieping van de discussie. Hij vroeg daarbij ook om begrip. Defensie is pas 15 maanden bezig met het maken van een omslag, van krimp naar groei. Een goede omslag kost tijd. Over 15 maanden zullen we dat verschil sterker merken.

De middag werd afgesloten door een geanimeerde paneldiscussie onder leiding van dagvoorzitter Hans Huigen (Directeur NIDV), Maarten Tossings (Raad van Bestuur, TNO & Themateam, KIA Veiligheid), Gerben Edelijn (CEO, Thales Nederland BV), Arnout de Jong (CEO, Delft Dynamics BV) en Auke Venema (Hoofd kennis & innovatie, Ministerie van Defensie).

Presentaties

Dit symposium werd georganiseerd door Holland High Tech, topsector High Tech Systemen & Materialen, de Kennis- en Innovatie Agenda Veiligheid, het Ministerie van Defensie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en NIDV.

Nieuws KIA Veiligheid Veiligheid Veiligheidstechnologie MKB innovatie Ruimtevaart PPS financiering