nl

Digital Twin technologie voor nieuwe markten

In de wereld van stadsplanning en digitale technologieën is samenwerking cruciaal. Dit wordt duidelijk uit de samenwerking tussen Argaleo, een Nederlands softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in Digital Twin technologie voor stadsplanning en besluitvorming, en onze InnovatieMakelaars Erwin Dolmans en Xander Pieterse.

Argaleo-IM-ers-foto.png
InnovatieMakelaar Erwin Dolmans en Jeroen Steenbakker, directeur Argaleo.

De reis van Argaleo naar uitbreiding begon toen ze zich realiseerden dat hun Digital Twin-technologie potentieel had buiten hun oorspronkelijke focusgebieden. De hulpvraag van Argaleo was daarmee tweeledig en had betrekking op het verkennen van nieuwe markten voor hun technologie en het aanscherpen van hun productaanbod om beter aan te sluiten op de behoeften van die nieuwe markten.

Nieuwe markten verkennen en optimaliseren van het productaanbod

Het softwarebedrijf Argaleo draagt met zijn ‘Digital Twin’ technologie bij aan de verbetering van leefbaarheid in Nederland. Met deze technologie creëert Argaleo inzicht in grote maatschappelijke thema’s zoals gebouwde omgeving, mobiliteit, veiligheid en duurzaamheid. De Digital Twin technologie van Argaleo, was oorspronkelijk gericht op toepassingen in Smart City, Mobiliteit en Veiligheid. Argaleo zag echter potentieel om deze technologie uit te breiden naar andere domeinen, zoals stadscentra en natuurgebieden. Om uit te breiden naar nieuwe markten moest er niet alleen gekeken worden naar de technische aspecten van het product, maar ook naar de manier waarop het werd gepresenteerd en hoe het kon worden aangepast op basis van de specifieke wensen van potentiële klanten. Hier kwamen de InnovatieMakelaars, Erwin en Xander, in beeld.

De rol van de InnovatieMakelaars

Argaleo werd ondersteund door de InnovatieMakelaars in het verkennen van nieuwe markten en het afstemmen van hun technologie op de behoeften van deze markten. Ze hebben interviews afgenomen en contacten gelegd met potentiële klanten in verschillende marktsegmenten. Deze benadering bood Argaleo niet alleen inzicht in de specifieke behoeften en uitdagingen van elke markt, maar hielp ook bij het afstemmen van hun productaanbod op de verwachtingen van de klant. De expertise en netwerk van Xander en Erwin hielp Argaleo met het openen van nieuwe deuren waardoor ze waardevolle inzichten konden verzamelen.  Argaleo ontdekte hiermee ook nieuwe zakelijke kansen en leads.

De samenwerking tussen Argaleo en de InnovatieMakelaars weerspiegelt hoe strategische partnerschappen en deskundige begeleiding kunnen leiden tot groei en innovatie. Voor MKB-bedrijven die hun technologie willen opschalen of in nieuwe markten willen betreden, biedt deze samenwerking een inspirerend voorbeeld van hoe de juiste ondersteuning het verschil kan maken. Het toont aan dat een doelgerichte hulpvraag, gecombineerd met de expertise van partners zoals Xander en Erwin, kan leiden tot grote successen.

Toekomstperspectief

Met de hulp van de InnovatieMakelaars heeft Argaleo de weg geopend naar groei in nieuwe markten. Argaleo streeft ernaar hun technologie te integreren in de besluitvorming van Nederlandse gemeenten, provincies en andere instanties. Met de nieuwe inzichten en zakelijke relaties die ze hebben opgedaan, kijken ze optimistisch naar de toekomst.

Ook gratis advies?

Ook interesse in de gratis adviezen van een InnovatieMakelaar? We helpen je graag! Neem contact op met Ronald van Es.

Stuur een mail

InnovatieMakelaar draagt bij aan duurzame ruimtevaart

Dawn-Aerospace-2.jpg

Lees artikel

Alle testimonials

InnovatieMakelaar Xander Pieterse

Xander is een business consultant met een brede achtergrond en legt hierdoor makkelijk verbindingen tussen de mogelijkheden van hightech en de kansen en uitdagingen in verschillende sectoren, zowel nationaal als internationaal. Hij is betrokken bij de bedrijfskundige ondersteuning van innovatie voor maatschappelijke uitdagingen van met name het MKB en startups.

InnovatieMakelaar Erwin Dolmans

Met zijn ervaring als veranderingsmanager bij MKB-bedrijven en corporate organisaties realiseert Erwin samenwerkingen tussen MKB-ers en externe partijen om nieuwe marktideëen te toetsen. MKB-ers en start-ups, in het domein van duurzaamheid en technologietransities, kunnen Erwin zijn expertise inzetten bij het verbreden van hun commerciële activiteiten.