nl

Gezondheidstechnologie

De gezondheidszorg staat voor een enorme uitdaging met een snel groeiende en vergrijzende bevolking. Gezondheidtechnologie kan een bijdrage leveren aan een gezonder en beter leven met minder kosten. Zowel op het gebied van preventie, genezing als verzorging. Het is duidelijk dat gezondheid en gezondheidszorg anders moeten worden georganiseerd om het kwaliteitsniveau te handhaven en te verhogen.

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

Innovatieve technologieën, het gebruik van Big Data en kunstmatige intelligentie zijn in de gezondheidszorg van groot belang voor bijvoorbeeld vitale prognoses. Ze zullen ons functioneren en onze kwaliteit van leven drastisch veranderen.

Enorme vooruitgang wordt verwacht op onderzoeks- en technologiegebieden zoals onder andere beeldgestuurde interventies, intelligente katheters, gepersonaliseerde geneeskunde, biosensoren, regeneratieve geneeskunde, robotica en (laag energie-) elektronica voor veilige communicatie en uitbreiding van de verwerkings- en geheugencapaciteit. Door digitalisering van de gezondheidszorg zal de hoeveelheid persoonlijke en gevoelige gegevens die worden geregistreerd, gedeeld en geanalyseerd enorm toenemen.

De vergrijzing van de bevolking en de toename van chronische ziekten zullen niet alleen druk uitoefenen op de duurzaamheid van de gezondheidszorgsystemen, maar zal ook leiden tot een toenemende behoefte aan handjes.

De roadmap geeft een beeld van het potentieel van digitale technologieën in de gezondheidszorg.

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. We leveren een bijdrage aan het internationale perspectief.

Roadmap Gezondheidstechnologie

In de Holland High Tech Roadmap 2018-2021 lees je hoe de gezondheidssector zich ontwikkelt de komende jaren. Deze roadmap is een visie van belanghebbenden op de R&D-behoeften van de Nederlandse gezondheidssector de komende jaren. Deze roadmap is bedoeld als leidraad voor doorontwikkeling voor de industrie en haar stakeholders en voor een ondersteunende strategie van de overheid om zo, gezamenlijk met het onderwijs, optimaal door te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen in dit decennium.

Roadmap Gezondheidstechnologie

Top Sector HTSM
Healthcare roadmap 2018-2021

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

Volg ons op YouTube

Bekijk onze video's over hightech innovaties en samenwerkingen. Abonneer je op ons YouTube-kanaal.

Go!

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers