nl

Technologie:
Luchtvaart

Onderzoek en innovatie in de luchtvaart vormen de sleutel tot mobiliteit en welvaart van morgen en voor milieu- en energie-uitdagingen. Het is van essentieel belang dat reizen niet alleen veilig, snel en betaalbaar blijft, maar ook klimaatneutraal wordt. Gezien de urgentie is het belangrijk dat de ontwikkelingen worden versneld. De stap naar klimaatneutraliteit vraagt om disruptieve voortstuwings- en aerodynamische concepten. Kortom; minder gewicht en minder luchtweerstand.

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

De eerste stap is de ontwikkeling en certificering van vliegtuigen die 30% zuiniger zijn en tegen 2035 op de markt kunnen worden gebracht. Dit is een grote technische uitdaging en zal aanzienlijke verbeteringen vergen in alle onderdelen van het vliegtuig: betere aerodynamica, lichtgewichtstructuren en zuinigere motoren. Daarnaast moeten bestaande vliegtuigen zodanig worden aangepast dat ze in staat zijn duurzame vliegtuigbrandstoffen zoals bio-kerosine en synthetische kerosine te gebruiken.

De ambities van de Nederlandse luchtvaartsector zijn om het marktaandeel te verdubbelen door wereldwijd marktleiderschap te bereiken in ruimtevaartmaterialen, deel te nemen aan nieuwe vliegtuigplatforms, het leveren van complete systemen en geïntegreerde producten en diensten, het bereiken van een internationaal leidende positie op de wereldwijde onderhoudsmarkt door revolutionaire, onderhoudsconcepten en door te beschikken over het beste onderwijs op luchtvaartgebied.

Niet alleen ‘lucht- en ruimtevaart ‘-technologieën zijn nodig voor innovatie binnen de luchtvaart, ook andere sleuteltechnologieën worden steeds belangrijker voor de luchtvaart. Dit kunnen technologieën zijn die in een vliegtuig worden gebruikt, (AI, waterstof, enz.) maar ook technologieën die nodig zijn voor fabricage en onderhoud (robotisering, ontwerptools, enz.) of op de luchthaven (block chain).

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. We leveren een bijdrage aan het internationale perspectief.

Roadmap Luchtvaart

In de Holland High Tech Roadmap 2020-2025 lees je hoe de lucht- en ruimtevaartsector zich ontwikkelt de komende vijf jaar. Deze roadmap is een visie van belanghebbenden op de R&D-behoeften van de Nederlandse lucht- en ruimtevaartsector tot 2025. Deze roadmap is bedoeld als leidraad voor doorontwikkeling voor de industrie en haar stakeholders en voor een ondersteunende strategie van de overheid om zo, gezamenlijk met het onderwijs, optimaal door te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen in dit decennium.

Roadmap Luchtvaart

TOPSECTOR HTSM
Roadmap Aeronautics 2020 - 2025

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

Volg ons op YouTube

Bekijk onze video's over hightech innovaties en samenwerkingen. Abonneer je op ons YouTube-kanaal.

Go!

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers