nl

Technologie:
Systeem Engineering

De toenemende complexiteit van producten en processen legt nog meer druk op hightech bedrijven. Aandacht voor Systeem Engineering is de sleutel tot resultaat. Het is een gestructureerde manier van werken om complexe systemen te ontwikkelen en ligt ten grondslag aan het succes van een high-tech ecosysteem van samenwerkende partners.

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

De competentie om systematisch te werken en overzicht te creëren met inbreng van verschillende, elkaar versterkende, disciplines is de basis waarop alsmaar complexer wordende systemen en machines ontwikkeld kunnen worden. Het kunnen omgaan met multidisciplinariteit, een vereiste voor de high-tech industrie, is bij uitstek een vraagstuk uit de Systeem Engineering. Het betreft geïntegreerde hardware/softwaresystemen die intelligentie, besluitvorming, kunstmatige intelligentie en robuustheid toevoegen aan hightechproducten en -diensten.

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. We leveren een bijdrage aan het internationale perspectief.

Roadmap Systeem Engineering

In de Holland High Tech Roadmap 2020-2030 lees je hoe de sector zich ontwikkelt de komende tien jaar. Deze roadmap is een visie van belanghebbenden op de R&D-behoeften van de Nederlandse sector tot 2030. Deze roadmap is bedoeld als leidraad voor doorontwikkeling voor de industrie en haar stakeholders en voor een ondersteunende strategie van de overheid om zo, gezamenlijk met het onderwijs, optimaal door te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen in dit decennium.

Roadmap Systeem Engineering

HTSM Systems Engineering Roadmap
Document: version 1.0, July 24, 2020

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

Volg ons op YouTube

Bekijk onze video's over hightech innovaties en samenwerkingen. Abonneer je op ons YouTube-kanaal.

Go!

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers