Nieuws Lichttechnologie High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Valorisatie & Marktcreatie Geavanceerde meetapparatuur Calls Electronica Automotive Systeem Engineering MKB innovatie Circulaire economie Veiligheidstechnologie Printtechnologie

Ondernemers met een idee voor een circulaire innovatie kunnen vanaf 7 mei hun projectvoorstel indienen in de nieuwe subsidieronde van de Kennis- en Innovatieagenda Circulaire Economie (KIA CE). In totaal is er 2,5 miljoen euro beschikbaar. Op 16 mei is er een informatiebijeenkomst.

(Nieuwe) verdienmodellen en transitie van de bestaande industrie

“De transitie naar een circulaire economie is niet alleen noodzakelijk, het is ook een fantastische economische kans”, zegt Navied Tavakolly, programmamanager bij KIA CE: “Er komt ruimte voor nieuwe producten, diensten en nieuwe verdienmodellen. Juist voor de hightech-sector biedt dit prachtige opties. Om de ontwikkeling van de benodigde kennis en innovaties te stimuleren geeft KIA CE elk jaar financiële steun aan circulaire innovatieprojecten.”

Samenwerken in circulaire projecten

De regeling stelt jaarlijks € 2,5 miljoen beschikbaar voor projecten waarin ondernemers, in samenwerking met andere ondernemers en kennisinstellingen, in twee jaar hun idee voor een circulair product, dienst of een (nieuwe) verdienmodel kunnen uitwerken.

Kansen voor hightech

“Dit jaar is de regeling geopend voor twee thema’s: consumptiegoederen en maakindustrie”, vertelt Tavakolly: “Beide kunnen heel interessant zijn voor hightech-ondernemers. Eigenlijk passen veel roadmaps van Holland High Tech binnen onze regeling. Denk aan elektronica, halfgeleidermachines, automotive en gezondheidstechnologie. We zijn in deze ronde bijvoorbeeld op zoek naar projecten die werken aan de ontwikkeling van circulaire kapitaalgoederen, elektrolysers en batterijen voor licht elektrisch vervoer, maar ook naar producten, processen of diensten die de productie en gebruik van elektrische en elektronische apparaten circulair kunnen maken. Ik denk dat de hightech-sector bij al deze topics interessante projectvoorstellen kan leveren.”

Goede scores voor hightech

In eerdere openstellingen heeft de hightech-sector al regelmatig gebruik gemaakt van de regeling. Tavakolly: “We hebben bijvoorbeeld een aantal zonnepanelen-projecten gehonoreerd, zoals bijvoorbeeld een project dat het paneel op basis van circulaire principes opnieuw heeft ontworpen inclusief bijbehorende aanpassingen in productie en re-productieproces. Op het gebied van ICT hebben we een project gefinancierd waarin onderzocht is hoe je de levensduur van laptops en servers kunt verlengen zonder concessies te doen aan bedrijfszekerheid. Daarnaast werkt bijvoorbeeld ASML in een project aan een methode om bij het design van een product al rekening te houden met circulariteit. Je ziet vaak dat de hightech-sector goed scoort in de projectbeoordelingen, mede omdat innovatief denken in het DNA van de sector zit.”

Informatiebijeenkomst

Ondernemers met een innovatief idee voor een circulair product of dienst kunnen op 16 mei naar de informatiebijeenkomst in Amersfoort. Tijdens de bijeenkomst worden de regels en voorwaarden van de subsidieregeling uitgelegd en kunnen de deelnemers hun projectidee laten toetsen. Ook is de bijeenkomst een mooie gelegenheid om samenwerkingsverbanden te ontwikkelen met andere bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Meer informatie

Nieuws Lichttechnologie High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Valorisatie & Marktcreatie Geavanceerde meetapparatuur Calls Electronica Automotive Systeem Engineering MKB innovatie Circulaire economie Veiligheidstechnologie Printtechnologie