nl

Space

De Nederlandse ruimtevaartsector draagt bij aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen, in samenwerking met een sterk nationaal ecosysteem. Dit gaat bijvoorbeeld over veiligheid, weer en klimaat en defensie. Nederland, de EU en de NAVO erkennen het kritieke karakter van deze infrastructuur en internationaal nemen de ruimtevaart activiteiten sterk toe. Dit creëert ook nieuwe uitdagingen en kansen voor Nederland.

Looptijd programma: 4 jaar | 2024 - 2027

Nederland werkt in de ruimtevaart samen met internationale organisaties. Om een technologische bijdrage te kunnen leveren, moet Nederland beschikken over een uitstekende kennispositie. Daarvoor zijn nationale middelen nodig om technologie in een vroeg stadium te ontwikkelen. TKI-projecten zijn daarom essentieel voor de ruimtevaartsector, omdat ze kennisinstellingen en bedrijven in staat stellen om effectief deel te nemen in grote projecten van de ESA en de EU.

In lijn met de lange termijn ruimtevaart agenda (LTR) wil de sector zich richten op 4 applicaties velden, namelijk lasersatellietcommunicatie, space situational awareness, Positie, navigatie en timing (PNT) en aardobservatie. Om dit bereiken is het nodig om de ruimte infrastructuur te verbeteren met betrekking tot platformen, lanceerders en dataverwerking/gebruik.

Aanvrager

Programmaleider

Programmaconsortium

TNO | NLR | TU Delft | NWO-I 

(betrokken bedrijfspartners worden bij de betrokken projecten bekendgemaakt)

Technologische roadmaps

 

Urgente transities

  • Sleuteltechnologieën
  • Digitalisering & Smart Industry