nl

Technologie:
High Tech Materialen

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

Deze roadmap geeft inzicht in materialen en hun eigenschappen bij productie, verwerking, gebruik en hergebruik. Het gaat ook over het realiseren van kostenverlaging en veilige behandeling van nieuwe (nano-)materialen.

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector door het financieren van onderzoek en innovatie bij het vinden van de juiste partners binnen bedrijfsleven, overheid en onderwijs. We leveren een bijdrage aan het internationale perspectief.

Roadmap High Tech Materialen

In de Holland High Tech Roadmap 2020-2030 lees je hoe de sector zich ontwikkelt de komende tien jaar. Deze roadmap is een visie van belanghebbenden op de R&D-behoeften van de Nederlandse sector tot 2030. Deze roadmap is bedoeld als leidraad voor doorontwikkeling voor de industrie en haar stakeholders en voor een ondersteunende strategie van de overheid om zo, gezamenlijk met het onderwijs, optimaal door te ontwikkelen en bij te dragen aan oplossingen in dit decennium.

Roadmap High Tech Materialen

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

MaterialenNL

Nederland kent een grote diversiteit aan samenwerkingsverbanden voor materialenonderzoek. De topsectoren HTSM, Energie en Chemie coördineren en bevorderen daarom de samenwerking in het materialenonderzoeksveld onder de noemer MaterialenNL. 

Meer info

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers