nl

Technologie:
Ruimtevaart

Wat is de waarde voor de Nederlandse hightech industrie

Infrastructuur in de Ruimte is cruciaal voor innovatie in zowel economische, wetenschappelijke, als maatschappelijke toepassingsgebieden. Ruimtevaart is als zodanig een sector-overschrijdende activiteit in de Nederlandse 'Topsectoren'.

Wat doen wij als Holland High Tech

Holland High Tech ondersteunt de sector met financiering van onderzoek en innovatie, en het vinden van de juiste partners binnen het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstellingen. Daarmee wordt ook een bijdrage geleverd aan het internationale perspectief.

Roadmap Ruimtevaart

Met de ontwikkeling van ruimtevaarttechnologieën en -toepassingen biedt de Nederlandse sector unieke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die wereldwijd spelen, zoals klimaat en veiligheid. De Holland High Tech Roadmap 2020-2030 geeft de agenda van de ruimtevaartsector voor de komende tien jaar weer. Bij de totstandkoming van de roadmap heeft het Netherlands Space Office een adviserende rol.

Roadmap Ruimtevaart

HTSM Roadmap
Space 2020

Download hier

Contact

Vragen aan het roadmapteam?

Stuur een mail

Volg ons op YouTube

Bekijk onze video's over hightech innovaties en samenwerkingen. Abonneer je op ons YouTube-kanaal.

Go!

Innovatie

Innovatie is voor Nederland essentieel. We werken aan slimme technologieën om de grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken: Nederlandse oplossingen voor mondiale vraagstukken. Met technologische innovatie en unieke kennis, anticiperen we als land op zekerheid van werk en inkomsten in de toekomst. Holland High Tech vergroot de impact van innovatie. Ontdek meer over de urgente transities en onze (sleutel)technologieën.

Urgente transities      De technologieën

Dit is een alt-tag

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in de topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken. 

Ga naar actuele dossiers