High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Electronica Automotive Nieuws PPS financiering Gezondheid

In november start de UT in samenwerking met Holland High Tech drie publiek-private onderzoeksprojecten. Deze projecten gaan over chipontwerp, wrijvings- en slijtage processen, en patiënt-specifieke stents. Het totaalbudget van deze projecten bedraagt 4,9 miljoen euro en de projecten zijn geïnitieerd binnen het Top Technology Twente programma Connecting Industries.

Bron: University of Twente

Waar gaan de projecten over?

Analog Circuit Design in Advanced CMOS Technologies (ACDACT) – prof. Bram Nauta (faculteit EEMCS)
De ontwikkeling en productie van geïntegreerde schakelingen en computerchips zijn belangrijk voor Nederland en de EU. De chipontwerpindustrie in Nederland speelt een belangrijke rol op het wereldtoneel. In dit project ontwikkelt de UT samen met NXP Semiconductors en Teledyne Dalsa nieuwe ontwerptechnieken om analoge schakelingen in geavanceerde CMOS-nodes mogelijk te maken. Op dit moment worden vaak transistors op nanoschaal (slechts enkele atomen breed) gebruikt voor de schaalvergroting van digitale schakelingen. Analoge schakelingen blijken echter zeer moeilijk te zijn binnen deze zeer geavanceerde technologieën.
Het ACDACT-project valt onder de vlag van het recent gestarte initiatief Chip Tech Twente.

Private partners: NXP Semiconductors en Teledyne Dalsa.

MechLifePerfect – prof. Matthijn de Rooij (faculteit ET)
Het doel van MechLifePerfect is het voorspelbaar maken van wrijvings- en slijtageprocessen in verschillende systemen. Daarbij gaat het steevast over gesmeerde rollende contacten. Het verminderen van wrijving en slijtage leidt tot significante besparingen van energie en het verhogen van de levensduur van onderdelen. Door het voorspelbaar maken van relevante wrijvings- en slijtageprocessen kan dit onderzoek bijdragen aan het ontwikkelen van bijvoorbeeld efficiëntere motoren en productieprocessen, maar ook efficiënter onderhoud.

Private partners: SKF, DAF Trucks, Tata Steel, Shell.

The Stented Vascular Twin – prof. Bob Geelkerken (faculteit TNW)
Een verwijding in de grote lichaamsslagader, ofwel een abdominaal aorta aneurysma, wordt door veel patiënten ervaren als een tikkende tijdbom. Niet gek, aangezien een gescheurde aorta in tot wel 80% van de gevallen dodelijk is. Daarmee is een tijdige behandeling dus cruciaal. De huidige behandeling bestaat uit het plaatsen van een stent. Dat is te vergelijken met een nieuwe ‘binnenband’. De huidige stents die geplaatst worden in aderen die dreigen te scheuren, zijn jammer genoeg nog niet voldoende patiënt-specifiek en leiden tot complicaties en ingrijpende nabehandelingen. Dit project heeft als doel imaging modellen te ontwikkelen waarmee op basis van scans, patiënt-specifieke stents te maken die veel beter zijn aangepast op het lichaam van de patiënt.

Private partner: Terumo Aortic.

Impuls voor onderzoek

Dankzij deze impuls krijgen acht promovendi en één postdoc de kans om nieuwe technologieën te ontwikkelen voor Healthcare, Electronics, Hightech Materials en Automotive binnen onze topsector.

High Tech Materialen Gezondheidstechnologie Electronica Automotive Nieuws PPS financiering Gezondheid