High Tech voor Maatschappelijke Thema's HiTMaT 

Om het belang van hightech innovatie in de maatschappelijke thema's en missies duidelijk te maken én aan te jagen organiseert Topsector HTSM jaarlijks de HiTMaT Call, een stimuleringsprogramma om consortia te inspireren tot kansrijke hightech oplossingen in PPS (Publiek-Private Samenwerking) onderzoeksprogramma's.

HiTMaT: Connecting High Tech pps in Maatschappelijke Thema’s

HiTMaT is een competitie tussen de beste R&D voorstellen die kans maken op een bedrag van € 25.000 aan ‘kiemgeld’ voor een publiek-privaat samenwerkingsproject.

De hightech onderzoeksinnovatie moet verbonden worden aan een van de vijf maatschappelijke thema’s én een expliciete bijdrage leveren aan minimaal één van de HTSM roadmaps of het cross-topsectorale thema ICT.

focus-thema-hitmat.png

In het project moeten minimaal één onderzoeksinstelling (hoofdaanvrager) en één ondernemer samenwerken. Als de ondernemer een MKB-onderneming vertegenwoordigt die een substantiële rol vervult in het samenwerkingsproject, kan een extra budget worden aangevraagd van maximaal € 10.000 (voor de onderzoeksorganisatie). Financiering wordt toegekend voor één jaar.

Achtergrond van de Call

Het TKI HTSM en de topsector HTSM hebben in hun KIA 2018-2021 per maatschappelijk thema de innovatie-uitdagingen op een rij gezet. Deze thema’s relateren aan het missiegedreven overheidsbeleid waarin maatschappelijk relevante thema’s in missies en kennis-innovatie-agenda’s (KIA’s) worden vormgegeven.

Contact

Voor meer informatie over de HiTMaT Call neem contact op met Frans van der Wel, programma manager Holland High Tech.

Stuur een mail

Commissie van experts

Vijf thematische commissies buigen zich over de ingediende voorstellen, Deze commissies, bestaande uit vertegenwoordigers van de HTSM roadmaps en onderzoeksinstellingen, beoordelen de voorstellen op basis van vier criteria:

  • Kwaliteit van het projectplan en mate van bijdrage aan thema’s en roadmaps
  • Kwaliteit van het consortium
  • Originaliteit
  • Potentiële maatschappelijke en/of economische impact

Actuele dossiers

Wat speelt er in het ecosysteem? Blijf op de hoogte van de meest up-to-date ontwikkelingen in onze topsector en ontdek de laatste hightechtoepassingen en lopende onderzoeken.

Naar de actuele dossiers