nl

Talent is dé sleutel voor maatschappelijke uitdagingen

Technici zijn nodig om die technologische oplossingen te bedenken, maken en onderhouden. Het tekort aan technisch talent is groot en wordt steeds nijpender. Technici spelen een essentiële rol in het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen. Holland High Tech en onze partners zien de mens als sleutel voor de maatschappelijke transities, net zoals we technologieën als sleutel hebben benoemd.

Holland High Tech Human Capital actieplan

Samen met alle andere topsectoren streven we naar voldoende gekwalificeerde medewerkers die een leven lang blijven leren, groeien en meebewegen met technologische innovatie. Onze gezamenlijke ambitie in de Roadmap Human Capital Topsectoren 2020 - 2023 Samen aan de slag is ‘toekomstbehendige’ beroepsbevolking de voorwaarde voor een florerende economie en positieve maatschappelijke dynamiek.

Verandering vraagt om actie. Holland High Tech draagt bij aan structurele transitie in Human Capital en aan de gezamenlijke roadmap via een eigen actieplan human capital. In onze actieagenda staan vier zaken centraal.

Contact

Eva van der Boom
Human Capital Coördinator
Tel: +316 516 874 91

Stuur een mail

Human Capital op YouTube

Bekijk onze video's over onze human capital aanpak op ons YouTube-kanaal.

Go!

MBO & HBO

We werken samen met opleidingen in het MBO en HBO om aantrekkelijke opleidingen te ontwikkelen met voldoende ruimte om mee te bewegen met de innovaties in onze topsector

Meer vrouwen en meiden in techniek

We zetten ons in om techniek en technologie aantrekkelijker te maken voor meiden en vrouwen.

Verbinden & samenwerken

We verbinden de human capital activiteiten en werken samen met alle topsectoren zodat we met elkaar meer impact hebben

Downloads

Team Human Capital Agenda

Eva
van der Boom
Human Capital Coördinator
Monique
van Haasteren
Human Capital project manager

Samenwerking met partners

Wij hebben intensieve contacten met FME, Metaalunie, NAG, Brainport Industries, RAI Automotive Industry NL, Automotive Center of Expertise, Smart Industry en alle human capital coördinatoren van de gezamenlijke topsectoren. Meer weten of meedoen? 

Neem contact met ons op