Matchmakingsbijeenkomst Ondermijnende Criminaliteit (KIC call)

Agenda

15 februari 2022, 09:30 - 12:30
Extern evenement Online

Matchmakingsbijeenkomst Ondermijnende Criminaliteit (KIC call)

Integrale aanpak in onderzoek naar ondermijnende criminaliteit

15 februari - online - 9:30 -12:30 uur

Om ondermijnende criminaliteit een stap voor te blijven is onderzoek nodig gericht op (nieuwe) technologieën zoals biometrie, sensoren, slimme materialen en beeld-, spraak- en datatechnologie. Deze innovatie en kennisontwikkeling kan het verschil maken als het gaat om dataverzameling en analyse bij ondermijnende criminaliteit. De bestrijding en preventie van ondermijnende criminaliteit wordt effectiever als wij als wetenschap, overheid, bedrijfsleven en burgers intensiever en gerichter samenwerken en zo gezamenlijk innovatieve interventiemodellen ontwikkelen. 

De KIC-call Ondermijnende Criminaliteit, gelanceerd door NWO, is een belangrijke stap in de missie integrale aanpak van georganiseerde criminaliteit van de Kennis-en-Innovatieagenda Veiligheid.

Matchmaking ondermijnende criminaliteit (KIC)

NWO nodigt deskundigen op het gebied van ondermijnende criminaliteit uit voor een online matchmakingsbijeenkomst op dinsdag 15 februari. De toekomstige publiek-private consortia gaan nieuwe kennis ontwikkelen over ondermijnende criminele fenomenen, systemen, netwerken en modus operandi. Specifiek onderzoek is nodig naar de grondslagen, drijfveren, mechanismen en structuren. Deze kennis moet leiden tot de ontwikkeling van nieuwe handelingsperspectieven, interventiemogelijkheden, (technologische) instrumenten en werkwijzen.

De matchmaking is bedoeld voor onderzoekers om hun initiatieven vorm te geven en de benodigde mede-aanvragers in onderzoek te vinden.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie over deze open call kun je contact opnemen via KIC-Security2021@NWO.nl of telefonisch met Frans van der Wel (+31 30 600 12 86 of +31 6 83 30 26 71).

KIA Veiligheid
Holland High Tech (TKI HTSM) coördineert de uitvoering van de Kennis-en-Innovatieagenda (KIA) Veiligheid. Het kernteam KIA Veiligheid ziet toe op inhoudelijke uitvoering.

Kennis- en Innovatieconvenant (KIC)
De samenleving staat voor een aantal grote uitdagingen die vragen om meer kennis en baanbrekende innovaties. Het NWO-onderzoeksprogramma KIC staat voor baanbrekende innovatieve oplossingen met maatschappelijke en economische impact. Kennisinstellingen, bedrijven en publieke partijen investeren samen in bedrijfsmatige toepassing van kennis om met slimme technologieën grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Op deze manier stellen we banen en inkomsten in de toekomst veilig. Dit is vastgesteld in het Kennis- en innovatieconvenant (KIC) 2020-2023 dat aansluit bij het missie gedreven topsectoren- en innovatiebeleid van de Rijksoverheid. NWO brengt kennisinstellingen en bedrijven samen en financiert grensverleggend onderzoek op basis van hun innovatieve, impactvolle onderzoeksvoorstellen.
Meer informatie: www.nwo.nl/kic

 

Volg ons op LinkedIn

Meer nieuws en evenementen delen we via onze LinkedIn-pagina.

Go!