Symposium Innovatie en Onderzoek voor Defensie | KIA Veiligheid

Voor een veilige toekomst van Nederland zijn innovatie en onderzoek noodzaak. Om hieraan bij te dragen investeert het Ministerie van Defensie in het innoverend vermogen door de inzet van extra middelen, zoals aangekondigd in de kamerbrief Uitvoeringsagenda Innovatie en Onderzoek. Voor de intensivering van innovatie zijn partnerschappen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven onontbeerlijk. Samen innoveren wij voor veiligheid.

Volg ons op LinkedIn

Meer nieuws en evenementen delen we via onze LinkedIn-pagina.

Go!