Nieuws Human Capital Nationaal Groeifonds Diversiteit in tech

Voor het groeifondsvoorstel ‘Investeren in het talent van de toekomst’ heeft het kabinet 352 miljoen euro gereserveerd. Dit programma moet ervoor zorgen dat alle leerlingen in het primair onderwijs en op vmbo, havo en vwo structureel in aanraking komen met techniek en technologie en dat álle leerlingen hun talenten voor technologie kunnen ontdekken.

De welvaart en het verdienvermogen van Nederland hangen sterk af van voldoende technisch-geschoold personeel en de bekwaamheid van personeel in alle sectoren om om te gaan met nieuwe technologische en digitale ontwikkelingen. Het doel van dit project is dan ook:

  • Meer affiniteit met, kennis van en vakvaardigheden in technologie onder álle jongeren
  • Meer leerlingen die voor natuurprofielen kiezen in havo en vwo en een hogere instroom in (bèta) technische vervolgstudies
  • Via een eenmalige impuls bij 80 regionale netwerken wil het voorstel techniekeducatie naar een hoger niveau tillen, een techniek-inclusieve cultuur bevorderen en stimulerende landelijke beleidskaders ontwikkelen

Platform Talent voor Technologie (PTvT) is penvoerder van het groeifondsvoorstel en FME heeft samen met de partners van de industriecoalitie en techbedrijven input geleverd voor het plan.

Lees het nieuwsbericht voor meer informatie.

Nieuws Human Capital Nationaal Groeifonds Diversiteit in tech